Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 04:39

Đoàn kết quốc tế cần chủ động và tích cực

Đoàn kết quốc tế là tâm nguyện của Bác Hồ. Người đã căn dặn hậu thế trong di chúc của mình. Thực hiện sứ mệnh này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã nỗ lực góp phần đạt nhiều thành tựu to lớn cho sự nghiệp đối ngoại của Cách mạng Việt Nam. Trong thời gian tới, thực hiện nhiệm vụ này, VUFO sẽ chủ động và tích cực trong mọi hoạt động đối ngoại nhân dân của mình để tranh thủ sự ủng hộ cao nhất từ bạn bè, đối tác trên toàn thế giới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

doan ket quoc te can chu dong va tich cuc
Di chúc của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Đó là tinh thần chính trong bài trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam của bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

VUFO trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn này tới bạn đọc.

Thưa bà, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đoàn kết. Những lời căn dặn của Người trong Di chúc về đoàn kết quốc tế là định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, để Việt Nam luôn đóng góp xứng đáng vào nền hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Xin bà cho biết ý kiến về vấn đề này?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, quan điểm xuyên suốt và nhất quán về đoàn kết quốc tế được thể hiện trong cả tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, đặc biệt rất rõ trong Di chúc của Bác, đã trở thành kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố quyết định thành công. Trong Di chúc để lại, bác viết “.. tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu về sự bất hoà giữa các Đảng anh em”. Bác mong “Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lưc vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tàng Chủ nghĩa Mác Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”. Bác tin chắc rằng “các Đảng anh em và các nước anh em nhất dịnh sẽ phải đoàn kết lại”.

Nội dung nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là:

Trước hết, đó là tư tưởng vì nhân dân, vì con người. Lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở giải phóng dân tộc mình, mà còn vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức và nhân loại cần lao. Những lời di huấn của Người về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người. Đoàn kết quốc tế vì độc lập, tự do, hạnh phúc không chỉ trong phạm vi dân tộc Việt Nam, vì lợi ích chân chính của nhân dân Việt Nam mà còn nhằm mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong những năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa và ra tờ báo “Người cùng khổ” (1921 – 1926) kêu gọi đoàn kết giữa những người yêu nước Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa và những người lao động bị áp bức với tinh thần “bốn phương vô sản đều là anh em”.

Thứ hai, Người đã sớm nhận thức về sức mạnh của đoàn kết quốc tế, gắn liền đoàn kết nhân dân trong nước với đoàn kết quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế cao cả, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ dân tộc với nghĩa vụ quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã kết hợp được cả 3 mặt trận: Mặt trận đoàn kết nhân dân trong nước, Mặt trận đoàn kết nhân dân Việt – Lào, Cam-pu-chia và Mặt trận đoàn kết nhân dân thế giới, tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn đưa kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn và góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thứ ba, quan điểm về đoàn kết quốc tế của Bác cũng thể hiện rất rõ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trong Di chúc Bác nói khi kháng chiến thắng lợi, Bác sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, đồng thời là một chiến sỹ quốc tế. Chính vì vậy Người được bạn bè quốc tế vô cùng yêu mến, kính phục. Hình ảnh bình dị, gần gũi của Bác với bạn bè quốc tế mãi mãi được lưu giữ trong ký ức của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, Đảng và Nhà nước ta thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại rộng mở, hoà bình, độc lập tự chủ, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế theo tinh thần “Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển bền vững”, nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

doan ket quoc te can chu dong va tich cuc
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga

Trong suốt thời gian hoạt động kể từ khi thành lập tới nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa với những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam sẽ có những kế hoạch nào nhằm tiếp tục thúc đẩy những mối quan hệ đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia khác, góp phần thực hiện Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế?

Chúng tôi vinh dự và tự hào, có Bác Hồ là người đặt nền móng cho công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, đối ngoại nhân dân thực chất là công tác dân vận, vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong thời gian qua đã luôn nỗ lực để làm tốt công tác trên mọi mặt trận, thực hiện theo di nguyện của Người về xây dựng đoàn kết quốc tế.

Liên hiệp Hữu nghị sẽ nỗ lực hết sức mình để làm tốt các nhiệm vụ trên cả hai bình diện:

Thứ nhất: Huy động sự ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam thông qua các hoạt động hoà bình, đoàn kết hữu nghị, đầu mối quan hệ và vận động phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại để củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, đặc biệt là với nhân dân với các nước láng giềng, ASEAN; các nước đối tác, bạn bè truyền thống; các nước đối tác chiến lược, các nước lớn. Qua đó, để bạn bè quốc tế hiểu đúng và đầy đủ về Việt Nam, xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, chân thành, tin cậy, hợp tác thiết thực, hiệu quả, giúp huy động được nguồn lực để phát triển đất nước và sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và những quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Thứ hai: Đóng góp cho phong trào của nhân dân tiến bộ trên thế giới, tham gia vào những nỗ lực chung giải quyết những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Tích cực tham gia các cơ chế, diễn đàn song phương và đa phương ở khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN và LHQ, thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, chống cường quyền, áp đặt, thúc đẩy các nỗ lực xây dựng một trật tự thế giới mới công bằng, bình đẳng và dựa trên luật lệ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, đoàn kết với nhân dân tiến bộ bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, chống vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác, xây dựng và tăng cường các cơ chế đối thoại, hợp tác thực chất, xây dựng; chung tay với bạn bè quốc tế để giải quyết những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì một nền hoà bình bền vững và phát triển bền vững./.

Nguồn: http://vufo.org.vn