Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 03:23

Ban Chấp hành

 1. Lê Thị Mỹ Bình
 2. Hoàng Chi Chi
 3. Trần Chiến
 4. Phan Hữu Chính
 5. Trương Hồng Dũng
 6. Phạm Thái Đài
 7. Huỳnh Mộng Giang
 8. Nguyễn Thị Hà
 9. Đào Việt Hà
 10. Nguyễn Hoàng Vân Hạ
 11. Phạm Chí Hải
 12. Phan Đình Huân
 13. Giả Kim Hùng
 14. Trương Tấn Hùng
 15. Lê Trung Hưng
 16. Nguyễn Thị Thanh Hương
 17. Dương Nam Khánh
 18. Nguyễn Thanh Lâm
 19. Huỳnh Kim Lê
 20. Đoàn Minh Long
 21. Huỳnh Phương Minh
 22. Nguyễn Ý Nhi
 23. Cung Phú Quốc
 24. Đinh Đỗ Quyên
 25. Đống Lương Sơn
 26. Nguyễn Thị Lệ Thanh
 27. Nguyễn Thị Thu Thanh
 28. Khổng Trung Thắng
 29. Nguyễn Đình Thoan
 30. Lê Đình Thuần
 31. Nguyễn Thị Bích Thủy
 32. Nguyễn Tấn Trung