CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ KHÁNH HÒA LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028.
Thứ Bảy, 25/03/2023 20:53

Lãnh đạo các Hội thành viên

LÃNH ĐẠO CÁC HỘI THÀNH VIÊN

STT Họ tên và Chức danh Số Điện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Thanh
Chủ tịch Hội HN Việt – Nga Khánh Hòa
0905.052.309
2 Ông Trần Chiến
Phó Chủ tịch Hội HN Việt – Nhật Khánh Hòa
0903.515.979
3 Ông Huỳnh Kim Lê
Chủ tịch Hội HN Việt –  Campuchia Khánh Hòa
0982.740.777
4 Bà Phạm Thị Hồng Nhã
Chủ tịch Hội HN Việt – Trung Khánh Hòa
0393.503.342
Ông Vương Vĩnh Hiệp

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung Khánh Hòa

0903.503.183
5 Ông: Đống Lương Sơn
Chủ tịch Hội Ái mộ Yersin Khánh Hòa
0913.973.759

 

Bà: Hoàng Thị Lệ Hà
Phó Chủ tịch Hội Ái mộ Yersin Khánh Hòa
0913.400.969
6 Ông Trương Hồng Dũng
Chủ tịch Hội HN Việt – Đức Khánh Hòa
 

0903.575.300

7 Bà: Tâm Hương
Chủ tịch Hội Unesco Khánh Hòa
0914.061.960
0905.101.972