Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 03:38

Lãnh đạo các Hội thành viên

LÃNH ĐẠO CÁC HỘI THÀNH VIÊN

STT Họ tên và Chức danh Số Điện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Thanh
Chủ tịch Hội HN Việt – Nga Khánh Hòa
0905.052.309
2 Ông Trần Chiến
Phó Chủ tịch Hội HN Việt – Nhật Khánh Hòa
0903.515.979
3 Ông Huỳnh Kim Lê
Chủ tịch Hội HN Việt –  Campuchia Khánh Hòa
0982.740.777
4 Bà Phạm Thị Hồng Nhã
Chủ tịch Hội HN Việt – Trung Khánh Hòa
0393.503.342
Ông Vương Vĩnh Hiệp

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung Khánh Hòa

0903.503.183
5 Ông: Đống Lương Sơn
Chủ tịch Hội Ái mộ Yersin Khánh Hòa
0913.973.759

 

Bà: Hoàng Thị Lệ Hà
Phó Chủ tịch Hội Ái mộ Yersin Khánh Hòa
0913.400.969
6 Ông Trương Hồng Dũng
Chủ tịch Hội HN Việt – Đức Khánh Hòa
 

0903.575.300

7 Bà: Tâm Hương
Chủ tịch Hội Unesco Khánh Hòa
0914.061.960
0905.101.972