Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 21/02/2024 08:46

Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CƠ QUAN LIÊN HIỆP

STT Họ và Tên Chức vụ
1 Lê Trung Hưng  

Chủ tịch, Bí thư

chi bộ cơ quan.

0983472871 – 3810362

Trunghung75@gmail.com

 

 

2 Huỳnh Phương Minh  

Phó Chủ tịch,

Chủ tịch công đoàn cơ quan

0915031280 – 3819504

Phuongminh8075@gmail.com

 

3 Nguyễn Thanh Lâm Trưởng ban

Hữu nghị, Phó bí thư Chi bộ

0982311641 – 3562145
 thanhlamkhufo@gmail.com

 

4 Mai Thị Huệ  

Kế toán

 0981968468 – 3562147

maihue84kt@gmail.com

 

 

5 Nguyễn Ý Nhi Phó ban

Phi chính phủ

0988151957 -3811292

nguyenynhi14387@gmail.com

 

6 Trương Hồng Loan Chuyên viên

Ban Hữu nghị

0909782643 – 3811292

loantruonghong85@gmail.com

 

7 Hoàng Đức Tiến Chuyên viên tổng hợp

Văn phòng

0962326402 – 3562147

anhthuhoang039@gmail.com

 

8 Nguyễn Lực Nhân viên bảo vệ

0916818644

9 Dương Lê Tuệ Nhơn Nhân viên tạp vụ

0329673872

10 Nguyễn  Duy Nhân viên Lái xe

0906400106