Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 02:55

Giới thiệu chung

Trải qua hơn 33 năm, công tác đối ngoại nhân dân của tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa không ngừng phát triển đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Quãng đường ấy được đánh dấu và khẳng định qua từng nhiệm kỳ của Đại hội.

Hiện nay trong một thế giới đầy biến động, tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời cũng đối mặt không ít khó khăn thách thức. Công tác đối ngoại không chỉ là sự nối tiếp các chính sách đối nội mà còn là một động lực mạnh mẽ góp phần xứng đáng vào việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qúa trình thành lập Liên hiệp Khánh Hoà gắn liền quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Liên hiệp Việt Nam. Nhằm nâng cao nhận thức xã hội và giáo dục truyền thống với đội ngũ cán bộ và nhân dân; Ban bí thư đã đồng ý lấy ngày 17 tháng 11 năm 1950 là ngày truyền thống công tác Đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị. Đối với Liên hiệp Khánh Hoà mãi đến ngày 15/8/1987, đồng chí Bùi Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Khánh đã có Quyết định số 225/QĐ-TU thành lập Hội Hữu nghị các nước và các dân tộc. Đó là tổ chức tiền thân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sau này. Bởi vì, lúc ấy ở cấp Trung ương Liên hiệp Việt Nam có tên gọi là Liên hiệp các Tổ chức Hòa bình, đoàn kết và hữu nghị hoạt động thuộc Ban đối ngoại Trung ương Đảng. Cũng có nghĩa là từ giai đoạn 1987 đến trước năm 1994 Liên hiệp có tên gọi Hội hữu nghị các nước và các dân tộc Tỉnh Phú Khánh. Vì hồi đó Khánh Hòa với Phú Yên là tỉnh Phú Khánh mãi đến 01/7/1989 Phú Khánh tách tỉnh và tái lập lại tỉnh Phú Yên cho đến ngày nay. Mãi đến ngày 04/11/1994, đồng chí Nguyễn Thiết Hùng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định số 2356/UB đổi tên tổ chức Hội Hữu nghị các nước và các dân tộc thành Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa và tên gọi đó được gọi đến ngày nay.

Tính đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Vào tháng 7/2020 Liên hiệp tiến hành Đại hội đại biểu Liên hiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Tên gọi, ngày truyền thống, ngày thành lập

Tên gọi: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa (Viết tắt: LH Hữu nghị)

Tiếng Anh: The Khanh Hoa Union of Friendship Organizations. (Viết tắt: KHUFO)

Ngày 17/11/1950 là Ngày Truyền thống công tác ngoại giao nhân dân.

Ngày 15/8/1987 là ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

Tôn chỉ, mục đích

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa là hội có tính chất đặc thù, là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân; tập hợp các tầng lớp nhân dân và các cơ quan ban ngành trong tỉnh nhằm vận động thúc đẩy hợp tác phát triển giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệp thương nhất trí và tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, sự quản lý nhà nước UBND tỉnh và hướng dẫn chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, trụ sở

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đặt tại số 01A Phan Bội Châu – Thành phố Nha Trang.

Trụ sở cơ quan Liên hiệp Hữu nghị Khánh Hòa tại số 01 Phan Bội Châu – Nha Trang – Khánh Hòa