Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 28/02/2024 10:01

“ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN LÀ NHIỆM VỤ CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, CỦA MỖI ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI DÂN”

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Theo đó, ba trụ cột này đặt trong một chỉnh thể thống nhất là nền ngoại giao toàn diện, mỗi bộ phận vừa có tính độc lập tương đối, vừa thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc. Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” cũng đã khẳng định “đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên và người dân”.

Cụm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên được thành lập theo Hướng dẫn số 780 ngày 20/7/2021 của Ban Công tác địa phương (gọi tắt là Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3), gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 11 tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và hoạt động theo Quy chế số 03/QC-C3 ngày 18/11/2021 về các nguyên tắc phối hợp, tổ chức hoạt động của Cụm.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Việt Nam trao cúp lưu niệm cho đơn vị cụm trưởng Khánh Hòa và cụm phó Quảng Nam năm 2023 tại Hội nghị Tổng kết Cụm 3

Trong năm 2023, tuy bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, các tỉnh thành vẫn luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển với nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân diễn ra sôi nổi, tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác truyền thống và mở rộng với các đối tác quốc tế mới.

Về công tác đoàn ra đoàn vào: Liên hiệp các tỉnh thành trực tiếp hoặc tham gia làm việc với các đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự, mở rộng nhiều hơn quan hệ với các nước (Pháp, Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, …) thông qua các cuộc tiếp xúc và làm việc với các tổ chức nước ngoài đến làm việc với địa phương (từ 20 – 40 đoàn). Đặc biệt, một số Liên hiệp đã thực hiện được các đoàn ra như: Liên hiệp Hà Tĩnh thăm và tham dự Hội nghị tại Lào, Liên hiệp Quảng Nam tổ chức đoàn khám chữa bệnh tại Lào, Liên hiệp Khánh Hòa tham gia Liên hoan hữu nghị tại Ấn Độ.

Về công tác hòa bình đoàn kết hữu nghị: hàng năm mỗi Liên hiệp đều tổ chức từ 10 – 40 sự kiện giao lưu với các cá nhân, tổ chức quốc tế bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú tùy vào điều kiện thực tế của địa phương; đặc biệt, năm 2023 các Liên hiệp đều tổ chức nhiều hơn các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Pháp và Nhật Bản. Ngoài ra, hầu hết các tỉnh đều duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị thường xuyên với các nước láng giềng (Lào, Campuchia, Trung Quốc),…

Về công tác vận động phi chính phủ nước ngoài: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với vai trò đầu mối trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã duy thực hiện từ 05 – 20 chương trình, dự án ở mỗi địa phương với tổng giá trị vận động viện trợ ước tính khoảng 40 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, an sinh xã hội cho cộng đồng.

Về công tác thông tin đối ngoại: ngoài công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam và tỉnh tới bạn bè quốc tế thông qua các kênh thông tin và hoạt động, các Liên hiệp có sự đổi mới về mặt hình thức và nội dung ấn phẩm đối ngoại, điển hình như: Liên hiệp Khánh Hòa nâng cấp trang thông tin điện tử với 6 ngôn ngữ dịch tự động (Việt, Anh, Pháp, Lào, Trung Quốc, Campuchia); bài viết Bản tin của các tỉnh có tính chiều sâu về nội dung; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại trên các mạng xã hội.

Về công tác xây dựng, phát triển tổ chức: các Hội hữu nghị được sự hỗ trợ tích cực của Liên hiệp trong công tác tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị, củng cố nhân sự, tổ chức đại hội đúng thời hạn. Thông qua Liên hiệp, một số Hội hữu nghị trong khu vực có sự kết nối và hoạt động tích cực, thường xuyên hơn như: Hội Việt – Nga, Hội Việt – Trung, Hội Việt – Lào,….

Về công tác phối hợp hoạt động chung của Cụm 3: trong năm qua, thực hiện tinh thần của kế hoạch phối hợp công tác, các Liên hiệp địa phương chủ động tổ chức hoạt động có sự tham gia của các Liên hiệp trong cụm và Liên hiệp một số tỉnh thành khác: Liên hiệp Thừa Thiên Huế và Liên hiệp Đà Nẵng tổ chức các cuộc thi về tiếng Trung, Liên hiệp Bình Định đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân 2023, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm do cụm phó Liên hiệp Quảng Nam và cụm trưởng Liên hiệp Khánh Hòa tổ chức trong Hội nghị sơ kết, tổng kết Cụm,…Bên cạnh các hoạt động chung được tổ chức nhiều hơn với quy mô và hình thức ngày càng mở rộng, phong phú, các Liên hiệp hữu nghị thông qua nhiều hình thức (trực tuyến và trực tiếp) đã chia sẻ những kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động; thảo luận những phương thức tổ chức hoạt động mới, hiệu quả, thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân.

Chính vì vận dụng đúng đắn những chủ trương, chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong tình hình mới “đối ngoại nhân dân được coi là một trong ba trụ cột, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước”, theo đó, từng Liên hiệp địa phương có sự đổi mới hoạt động, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng mạng lưới đối tác của đối ngoại nhân dân theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời các Liên hiệp trong Cụm 3 có sự phối hợp gắn kết và chuyển biến trong phương thức tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động chung của Cụm và Liên hiệp Việt Nam, phát huy ngày càng tốt hơn phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động và lan tỏa phong phú, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và các tầng lớp nhân dân, để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành cánh tay nối dài của đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam.

Ý Nhi