Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 02:11

Cách mạng tháng Mười 10 mở đường cho nước Việt Nam mới

Năm 2017 là năm kỷ niêm tròn 100 năm Cách mạng tháng Mười, cuộc cách mạng có tác động ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lịch sử không chỉ của Nga, mà đối với toàn bộ lịch sử thế giới.

Ở Việt Nam sẽ kỷ niêm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, có lẽ, sẽ phong phú, rộng rãi hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới.”Khó có thể đánh giá hết vai trò của cuộc cách mạng tháng Mười trong quá trình phát triển của đất nước chúng tôi – như ông Nguyễn Đăng Phát, Tổng biên tập tạp chí “Bạch Dương”, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt- Nga phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. Nếu không có Cách mạng tháng Mười và Liên Xô, sẽ không xảy ra cuộc Cách mạng tháng Tám và Việt Nam sẽ không được giải phóng khỏi sự thống trị của thực dân. Liên Xô đã mang đến cho người Việt Nam sự giúp đỡ vô cùng to lớn và quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, và trong quá trình xây dựng nước Việt Nam mới.

Vì vậy, năm nay, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11, sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Mười ở các thành phố lớn nhất của Việt Nam. Đó là các cuộc mít tinh với sự tham gia của lãnh đạo đất nước và lãnh đạo Đảng Cộng sản và các cuộc hội thảo khoa học, những buổi gặp gỡ giao lưu của những người đã từng học tập, nghiên cứu và làm việc tại Liên Xô và Nga và những buổi biểu diễn âm nhạc và bài hát Nga.

Hệ thống truyền thông Việt Nam có rất nhiều chương trình và tài liệu đặc biệt dành cho sự kiện Cách mạng tháng 10 Nga. Hàng năm Việt Nam đều kỷ niệm Cách mạng tháng Mười. Nhưng trong năm nay, với lần kỷ niêm 100 năm tròn một thế kỷ, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra rộng rãi và rất sáng tạo. Chúng tôi cố gắng xây dựng chương trình kỷ niệm thú vị, để không chỉ những người thuộc thế hệ trước quan tâm mà còn dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, để thanh thiếu niên hiểu biết tốt hơn và yêu mến nước Nga, lịch sử hào hùng của Nga và những đóng góp to lớn của nhân dân Nga cho số phận của Việt Nam và toàn thể thế giới”.

Nguồn: http://vufo.org.vn

Cách mạng tháng Mười 10 mở đường cho nước Việt Nam mới

Năm 2017 là năm kỷ niêm tròn 100 năm Cách mạng tháng Mười, cuộc cách mạng có tác động ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lịch sử không chỉ của Nga, mà đối với toàn bộ lịch sử thế giới.

Ở Việt Nam sẽ kỷ niêm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, có lẽ, sẽ phong phú, rộng rãi hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới.”Khó có thể đánh giá hết vai trò của cuộc cách mạng tháng Mười trong quá trình phát triển của đất nước chúng tôi – như ông Nguyễn Đăng Phát, Tổng biên tập tạp chí “Bạch Dương”, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt- Nga phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Sputnik. Nếu không có Cách mạng tháng Mười và Liên Xô, sẽ không xảy ra cuộc Cách mạng tháng Tám và Việt Nam sẽ không được giải phóng khỏi sự thống trị của thực dân. Liên Xô đã mang đến cho người Việt Nam sự giúp đỡ vô cùng to lớn và quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, và trong quá trình xây dựng nước Việt Nam mới.

Vì vậy, năm nay, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11, sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Mười ở các thành phố lớn nhất của Việt Nam. Đó là các cuộc mít tinh với sự tham gia của lãnh đạo đất nước và lãnh đạo Đảng Cộng sản và các cuộc hội thảo khoa học, những buổi gặp gỡ giao lưu của những người đã từng học tập, nghiên cứu và làm việc tại Liên Xô và Nga và những buổi biểu diễn âm nhạc và bài hát Nga.

Hệ thống truyền thông Việt Nam có rất nhiều chương trình và tài liệu đặc biệt dành cho sự kiện Cách mạng tháng 10 Nga. Hàng năm Việt Nam đều kỷ niệm Cách mạng tháng Mười. Nhưng trong năm nay, với lần kỷ niêm 100 năm tròn một thế kỷ, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra rộng rãi và rất sáng tạo. Chúng tôi cố gắng xây dựng chương trình kỷ niệm thú vị, để không chỉ những người thuộc thế hệ trước quan tâm mà còn dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, để thanh thiếu niên hiểu biết tốt hơn và yêu mến nước Nga, lịch sử hào hùng của Nga và những đóng góp to lớn của nhân dân Nga cho số phận của Việt Nam và toàn thể thế giới”.

Nguồn: http://www.vietpeace.org.vn