Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 00:46

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Đối ngoại nhân dân (ĐNND) là một bộ phận hợp thành của công tác đối ngoại chung của nước ta, phối hợp chặt chẽ với công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước cùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược mở cửa, hội nhập khu vực và thế giới. Trong đó, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) là một nội dung quan trọng trong công tác ĐNND.

Hiện nay có khoảng 40 tổ chức PCPNN đang đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan, nhiều tổ chức PCPNN tuy có đăng ký giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh nhưng thời gian qua có rất ít hoạt động triển khai, thậm chí có không ít tổ chức PCPNN từ lúc đăng ký giấy phép đến bây giờ chưa triển khai được một hoạt động viện trợ nào, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, việc triển khai công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh còn có nhiều đầu mối, liên quan đến nhiều sở, ngành nên một số việc triển khai còn bất cập, chồng chéo.

Từ thực trạng trên, để công tác quan hệ và vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN được triển khai hiệu quả, tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, giữ mối liên hệ thường xuyên với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) để cập nhật các thông tin về tình hình cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép và hoạt động của các tổ chức PCPNN nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý và làm cơ sở cho việc tiến hành khai thác, quan hệ và vận động viện trợ PCPNN.

Hai là, tập hợp các nhu cầu dự án, phi dự án vận động vốn tài trợ thông qua:

– Phối hợp với Sở Ngoại vụ biên tập tài liệu nhu cầu vốn tài trợ và lập chương trình, dự án, phi dự án mời gọi vốn tài trợ của các tổ chức PCPNN cho các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

– Trên cơ sở đề xuất của các chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổng hợp trình UBND tỉnh đồng ý cho tổ chức vận động mời gọi vốn tài trợ phi chính phủ nước ngoài.

Từ các nhu cầu trên đây, đơn vị làm đầu mối có nhiệm vụ tập hợp, chọn lọc, phân loại, biên tập, in ấn,… làm tài liệu để tổ chức gặp gỡ, vận động mời gọi các tổ chức PCPNN tài trợ các chương trình, dự án.

  Ba là, công tác quan hệ và khai thác tìm kiếm các tổ chức tài trợ bằng cách thiết lập vận động viện trợ qua các kênh:

– Qua Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài để tranh thủ thiết lập mối quan hệ với các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán của nước ngoài tại Việt Nam. Đây là nguồn thông tin nhanh giúp ta tiếp cận cũng như thẩm định các tổ chức PCPNN. Kinh nghiệm cho thấy đây là một kênh vận động rất hiệu quả.

– Qua người Việt Nam ở nước ngoài: Đây là lực lượng hùng hậu, dồi dào về tiềm lực, và là kênh vận động hiệu quả đầy tiềm năng. Qua công tác người Việt Nam ở nước ngoài, có thể xúc tiến tạo dựng mạng lưới quan hệ hữu nghị, tăng cường công tác hòa bình, đoàn kết, đồng thời vận động mời gọi viện trợ, phục vụ cho công tác từ thiện nhân đạo và hợp tác phát triển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

– Qua các tổ chức PCPNN chưa vào hoạt động tại Việt Nam, đồng thời tranh thủ quan hệ với các tổ chức PCPNN đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, mời họ xem xét tài trợ cho các dự án tại Khánh Hòa.

– Qua Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đây là kênh rất quan trọng nhằm tìm hiểu thông tin và nhu cầu tài trợ của các tổ chức PCPNN.

  Bốn là, tổ chức vận động mời gọi tài trợ: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động vận động viện trợ PCPNN như:

– Tổ chức các cuộc hội nghị chuyên đề nhằm giới thiệu các dự án và nhu cầu dự án, phi dự án cần vốn tài trợ. Có thể tổ chức trong nước và tại một số nước ngoài có tiềm năng để vận động theo kế hoạch của Khánh Hòa.

– Thường xuyên và chủ động tìm đến các nhà tài trợ đang hoạt động tại Việt Nam hoặc tiếp các nhà tài trợ đến thăm và quan tâm tài trợ cho Khánh Hòa.

  Năm là, phối hợp tốt công tác giao lưu, đoàn kết, hữu nghị với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tổ chức phi chính phủ Pháp FCSPF tài trợ tổ chức Noel cho trẻ em nghèo

              Trên đây là những giải pháp mang tính đúc rút về mặt kinh nghiệm trong quá trình công tác của cá nhân phụ trách mảng hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài ở Liên hiệp. Quá trình xúc tiến các hoạt động giao lưu, đoàn kết, hữu nghị cũng là nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế để các bạn quốc tế tăng cường hiểu biết hơn về Việt Nam, đồng thời yêu mến và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta cũng như hiểu luôn những khó khăn của Việt Nam. Các nguồn lực tài trợ đến với Khánh Hòa cũng chính là kết quả quá trình gây dựng tình đoàn kết, hữu nghị lâu dài của người dân Khánh Hòa với bạn bè quốc tế.

                                                                                                                      Thanh Lâm