CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2021) - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.
Thứ Ba, 07/12/2021 01:18

33 năm chặng đường truyền thống vẻ vang – tiếp nối trang sử mới

Cùng với cả nước năm nay, năm 2020 Liên hiệp Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về 70 năm ngày truyền thống công tác đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020). Trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa cũng […]

Một năm nhìn lại công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ làm đầu mối quan hệ và vận động các tổ chức và cá nhân người nước ngoài viện trợ từ thiện, nhân đạo và phát triển trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngoài […]