Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 02:00

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ BÁC SĨ A.YERSIN TỈNH KHÁNH HÒA

Theo nguyện vọng và đề nghị của Ban vận động thành lập Hội, ngày 25/5/1990 UBND Tỉnh đã ban hành quyết định số 634/UB ngày 25/5/1990 cho phép thành lập Ban vận động Hội Những người Ái mộ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa.

Để ghi nhớ công ơn nhà Bác học, Bộ Văn hóa – Thông tin đã ban hành quyết định số 993/QĐ ngày 28/9/1990 xếp hạng di tích lịch sử – văn hoá cấp Quốc gia gồm Thư viện, Bảo tàng A. Yersin tại Viện Pasteur Nha Trang, Chùa Linh Sơn và Mộ A. Yersin tại Suối Dầu.

Hội thảo quốc tế về A.Yersin ngày 1/3/1991 tại Viện Pasteur Nha Trang

            Nhân kỷ niệm 100 năm A. Yersin đến Việt Nam, ngày 01/03/1991, Bộ Thông tin Văn hóa, UBND Tỉnh khánh Hòa, Viện Pasteur Nha Trang và Hội những người ái mộ A. Yersin đã tổ chức hội thảo khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế về A. Yersin tại thành phố Nha Trang. Nhiều khách quốc tế, các cơ quan Trung ương và Tỉnh, Đại sứ quán Pháp, Thụy Sĩ đến dự. Tại hội thảo có hơn 20 bản tham luận đánh giá sự cống hiến to lớn của nhà khoa học A. Yersin trên nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, thú y, nông nghiệp và đặc biệt là những công trình về sức khỏe con người. Phát huy kết quả hội thảo này, những thành viên Ban vận động Hội những người ái mộ A. Yersin ra sức vận động, tuyên truyền và phát triển hơn 700 hội viên là những tri thức, công nhân, cán bộ đương chức, về hưu, Việt Kiều yêu nước và nhân dân tham gia Hội.
Ngày 20/9/1992, UBND Khánh Hòa ban hành quyết định số 1041/QĐ-UB về việc thành lập Hội Những người ái mộ Alexandre Yersin tỉnh Khánh Hòa.

Hội tổ chức đại hội lần thứ nhất ngày 20/9/1992, bầu Ban chấp hành gồm 21 thành viên, GS. TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang kiêm chủ tịch Hội. Đại hội thông qua điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội và đề ra phương hướng hoạt động.

Đại hội lần I Hội những người ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa ngày 20/9/1992

            Hội đã tập hợp hơn 700 hội viên gồm các nhân sĩ, trí thức, cán bộ về hưu và đương chức với chức năng, nhiệm vụ: Tuyên truyền phổ biến rộng rãi sự nghiệp của BS A. Yersin; góp phần xây dựng và bảo tồn các công trình kỷ niệm A. Yersin; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để giới thiệu và phát huy những thành tựu khoa học của Yersin; tổ chức các hoạt động nhân đạo chăm lo sức khỏe đời sống cho người nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các hội nghị chuyên đề, triển lãm, xuất bản sách báo về Yersin.

Các thành viên trong BCH đã có nhiều năm công tác trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, có kinh nghiệm về công tác đối ngoại, tâm huyết trong công tác từ thiện, xây dựng được mối quan hệ với nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hội là một tổ chức phi chính phủ, thành viên của Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa. Hội thành lập 01 chi hội trực thuộc – chi hội Ái mộ A.Yersin xã Suối Cát.

Hội không có kinh phí và biên chế, thời gian đầu Hội hoạt động rất khó khăn; kinh phí ban đầu do của Viện Pasteur Paris giúp đỡ ; hoạt động của Hội dựa vào nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, các hội từ thiện trong và ngoài nước. Ngày 1/3/1993 sở Y tế cho phép thành lập phòng khám miễn phí A. Yersin. Ngày 29/8/1998 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số 1960/QĐ-UB giao cho Hội ái mộ A. Yersin nhà số 11 Sinh Trung để làm phòng khám bệnh miễn phí; đồng thời là địa điểm tổ chức các hoạt động của Hội.
Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (1999-2004) ngày 10/8/1999, bầu BCH gồm 23 thành viên, được UBND tỉnh phê duyệt công nhận tại Quyết định số 3093-QĐ/UB ngày 09/09/1999. GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm tiếp tục làm Chủ tịch Hội;

Đại hội lần II Hội những người ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa ngày 10/8/1999

Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2004-2009) ngày 22/7/2004, bầu BCH gồm 25 thành viên, được UBND tỉnh phê duyệt công nhận tại Quyết định số 2252-QĐ/UB ngày 27/8/2004. GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm tiếp tục làm Chủ tịch Hội;

Đại hội lần III Hội những người ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa ngày 22/7/2004 

            Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2009- 2014) ngày 22/9/2009, bầu BCH gồm 23 thành viên, UBND tỉnh phê duyệt công nhận tại Quyết định số 2911/QĐ-CTUBND ngày 13/01/2009. GS. TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm tiếp tục làm Chủ tịch Hội;

Đại hội lần IV Hội những người ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa ngày 22/9/2009 

            Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2014- 2019) ngày 20/9/2014, bầu BCH gồm 25 thành viên, UBND tỉnh phê duyệt công nhận tại Quyết định số 1269/QĐ-CTUBND ngày 20/5/2015 GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm tiếp tục làm Chủ tịch Hội.

Đại hội lần V Hội những người ái mộ A.Yersin tỉnh Khánh Hòa ngày 20/9/2014

Nguồn: http://hoiaimobacsiyersin