Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:48

Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân ở Liên hiệp địa phương

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan thường trực Liên hiệp Hữu nghị trong những năm tới là hỗ trợ, phục vụ, hướng dẫn, tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân cho các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chúc hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn chia sẻ tại buổi tập huấn (Ảnh TV)

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chúc hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tại Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ của Liên hiệp các tỉnh/ thành phố về công tác đối ngoại nhân dân”, do Viện nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân tổ chức từ ngày 23-25/12/2020.

Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh: trải qua 70 năm thành lập và phát triển, Liên hiệp Hữu nghị cùng các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương đã có những đóng góp to lớn cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, để thúc đẩy hoạt động của các tổ chức thành viên ở địa phương, Liên hiệp Trung ương luôn tích cực hỗ trợ các địa phương đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực và kỹ năng về công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài. Thông qua đợt tập huấn này, các cán bộ sau khi được đào tạo sẽ có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp địa phương.

Các cán bộ Liên hiệp địa phương chụp ảnh lưu niệm (Ảnh TV)

Tại Hội nghị tập huấn, ông Phan Anh Sơn đã chia sẻ về bối cảnh khu vực, thế giới, trong nước và những tác động đến quan hệ đối ngoại nói chung và hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị nói riêng; Định hướng hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong 5 năm tới; Đề ra mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống Liên hiệp Hữu nghị.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp Hữu nghị cũng giải đáp thắc mắc của các cán bộ địa phương về một số vấn đề như: Cơ chế, chính sách; cơ cấu tổ chức; các biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ; định hướng hoạt động của các Liên hiệp địa phương trong thời gian tới…

Nguồn: http://vufo.org.vn/Tang-cuong-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-o-Lien-hiep-dia-phuong-12-5223.html?lang=vn