Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 23:47

Phối hợp chặt chẽ giữa Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại

Đó là phát biểu của Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu và các vị khách quý.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, tôi xin gửi tới toàn thể Đại hội, các vị đại biểu và khách quý lời chào trân trọng và  xin chúc Đại hội lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHHN) thành công tốt đẹp.

Chúng tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao về công tác chuẩn bị và nội dung Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội. Đây là tâm lực và kết quả của sự nỗ lực của toàn hệ thống LHHN, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng mà trực tiếp là đồng chí Thường trực Ban Bí thư, sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành, địa phương trong đó có Ban Đối ngoại Trung ương. Tại Đại hội của LHHN lần này, tôi xin phát biểu về quan hệ giữa đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân nói chung và quan hệ hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và LHHN nói riêng.

Kính thưa Đại hội,

Nhìn lại lịch sử Cách mạng và nền ngoại giao Việt Nam, có thể nói đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân luôn luôn có sự gắn bó đặc biệt không thể tách rời. Các chính đảng đều có các tổ chức và lực lượng quần chúng của mình, vì vậy, thông qua đối ngoại Đảng, mở rộng quan hệ với các chính đảng, các phong trào tiến bộ trên thế giới, ta đã tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của các nước, sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và rất nhiều bạn bẻ quốc tế có thiện cảm với Việt Nam. Và cũng nhờ đó, đã hình thành một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn chưa từng có trong lịch sử ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, góp phần giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tiếp tục nhận được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc Đổi mới hơn 30 năm qua.

Hiện nay, Đảng ta đã phát triển quan hệ với 247 chính đảng tại 111 quốc gia ở nhiều mức độ khác nhau, với quan hệ ngày càng đa dạng, nội dung hợp tác ngày càng phong phú, thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương, góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực và toàn cầu gắn với an ninh, phát triển của đất nước, đồng thời tạo điều kiện mở rộng đối ngoại nhân dân.

Trên thực tế, việc tổ chức triển khai quan hệ của Đảng ta với các chính đảng và các tổ chức trên thế giới mà ta có quan hệ luôn gắn với quan hệ của các đoàn thể, tổ chức nhân dân ta, trong đó có các thành viên của LHHN với các phong trào tiến bộ xã hội, các tổ chức đối tác và bạn bè cánh tả, tiến bộ, huy động mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế ủng hộ và đoàn kết với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đây cũng chính là nền tảng xã hội quan trọng để tăng cường tin cậy chính trị, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Đảng ta với các chính đảng trên thế giới và trong khu vực. Sự phối hợp giữa các hoạt động đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân được thể hiện cụ thể và trực tiếp nhất trong công tác phối hợp giữa Ban Đối ngoại Trung ương, với tư cách là cơ quan đầu mối triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng và LHHN, với tư cách là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, giữ vai trò nòng cốt quan trọng trong lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

Kính thưa Đại hội,

Bộ Chính trị đã giao Ban Đối ngoại Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác đối ngoại nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Đối ngoại Trung ương đã thường xuyên tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối ngoại của LHHN, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với LHHN trong các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động lớn và hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Ngoài việc trao đổi, chia sẻ, cập nhật thông tin định kỳ với LHHN, với các tổ chức nhân dân, đại diện lãnh đạo Ban và nhiều cán bộ cấp Vụ của Ban Đối ngoại Trung ương đã tham gia ban lãnh đạo của LHHN, Ban lãnh đạo nhiều hội thành viên và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong đó LHHN là cơ quan thường trực; tham mưu cho Lãnh đạo về nhân sự lãnh đạo LHHN và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, Ban Đối ngoại Trung ương đã tham mưu Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, sửa đổi các văn bản liên quan đến hoạt động của LHHN theo hướng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của LHHN là cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, mà gần đây nhất là việc tổng kết Chỉ thị 28/CT-TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam” và xây dựng Chỉ thị mới.

Trong triển khai quan hệ đối ngoại Đảng, Ban Đối ngoại Trng ương đã phối hợp và tạo điều kiện để các hoạt động đối ngoại của LHHN gắn với nhiều hoạt động đối ngoại Đảng. Qua đó, nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân của LHHN như diễn đàn nhân dân, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc đã được triển khai bên lề các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng. Các đoàn đối tác và bạn bè quốc tế vào thăm và tham dự các hoạt động lớn do LHHN tổ chức cũng được thu xếp đến chào Lãnh đạo Đảng và Nhà nước một cách trọng thị, chu đáo, nhiều hoạt động có nội dung thiết thưc, hiệu quả, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam, tăng cường tình cảm và sự ủng hộ với Việt Nam.

Kính thưa Đại hội,

Có thể nói, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân, thể hiện trực tiếp nhất trong công tác của Ban Đối ngoại Trung ương và LHHN, cũng như đặt trong tổng thể công tác đối ngoại chung của cả nước, ngày càng trở nên thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, sâu sát, hiệu quả và kịp thời. Nhiều vấn đề đối ngoại nhạy cảm, phức tạp đã được phối hợp tham mưu xử lý phù hợp qua kênh đối ngoại nhân dân, góp phần hỗ trợ việc triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Tuy nhiên, với yêu cầu hiện nay cần sự đóng góp nhiều hơn nữa của LHHN nối riêng và các đoàn thể, tổ chức nhân dân nói chung. Chúng ta còn có những hạn chế, còn những tiềm năng chưa phát huy mạnh mẽ. Trước các yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong thời gian tới, sự phối hợp này cần được chú trọng hơn nữa về tính chủ động, nội dung chính trị và chiều sâu chất lượng của các hoạt động.

Kính thưa Đại hội,

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường đoán, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại của đất nước ta. Trong đó, công tác đối ngoại nhân dân càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại nói chung, huy động sự ủng hộ và đoàn kết quốc tế, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị 38/CT-TW ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHHN. Các văn bản chỉ đạo quan trọng này đã đặt ra nhiệm vụ củng cố, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân cho cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng làm công tác đối ngoại là nòng cốt, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cảu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đóng góp vào cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại.

Theo tinh thần các văn bản chỉ đạo trên, Ban Đối ngoại Trung ương xin nêu một số ý kiến nhằm tăng cường sự phối hợp trong thời gian tới như sau:

Một là, đổi mới tư duy và nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng và sự gắn kết giữa công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và ngoại giao Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức nhân dân thông qua các ban tham mưu của Đảng, bảo đảm sự phân vai, hỗ trợ, bổ sung cho nhau nhằm phát huy vai trò và thế mạnh đặc thù của mỗi kênh đối ngoại.

Hai là, bám sát yêu cầu của các văn bản chỉ đạo của Đảng, cần tiếp tục duy trì vững chắc, đồng thời tích cực mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức, bạn bè cánh tả, truyền thống, các tổ chức phi chính phủ tiến bộ trên thế giới, chú trọng yêu cầu chính trị, nội dung chính trị trong các hoạt động đối ngoại và tích cực vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ quốc tế rộng rãi đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ba là, nâng cao chất lượng và tăng cường tính chủ động trong nghiên cứu, đề xuất của LHHN để cùng Ban Đối ngoại Trung ương tham mưu Lãnh đạo chỉ đạo các vấn đề đang nổi lên trong hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia-dân tộc, những vấn đề thuộc thế mạnh của đối ngoại nhân dân.

Bốn là, bảo đảm sự phối hợp và chia sẻ thông tin thường xuyên, kịp thời giữa LHHN với Ban Đối ngoại Trung ương để hai bên chủ động phối hợp các hoạt động một cách nhịp nhàng và hiệu quả.

Đại biểu tham dự Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của LHHN được tổ chức trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác của LHHN cũng như Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, LHHN, với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, là một bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của nước ta sẽ tiếp tục có vai trò, vị trí quan trọng trong mặt trận đối ngoại nhân dân nói riêng và đối ngoại của Việt Nam nói chung.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, tôi xin hoan nghênh và cảm ơn sự phối hợp của LHHN trong thời gian qua và khẳng định Ban Đối ngoại Trung ương đã, đang và sẽ luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời để LHHN triển khai tốt các hoạt động đối ngoại nhằm phát huy vai trò, lợi thế và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của LHHN trong nhiệm kỳ tới.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp,

Chúc các quý vị đại biểu, khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công,

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: http://vufo.org.vn/Phoi-hop-chat-che-giua-Doi-ngoai-Dang-va-Doi-ngoai-nhan-dan-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-doi-ngoai-42-4682.html?lang=vn