Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 01:35

Ông Lê Trung Hưng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa

Trong hai ngày 30-31/7/2020, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hoà đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội.

ong le trung hung duoc bau lam chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi tinh khanh hoa

Các đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh và các Hội thành viên được tổ chức đa dạng, phong phú, sinh động và hiệu quả. Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Khánh Hoà đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng như 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, Liên hoan nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 10, Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ… Bên cạnh đó, Liên hiệp hữu nghị tỉnh cũng tiếp đón hàng trăm lượt bạn bè quốc tế, triển khai tiếp nhận nhiều chương trình dự án viện trợ PCPNN góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương, khẳng định được vị trí và vai trò nòng cốt, chuyên trách trong đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội VII, đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí và Ban Kiểm tra 03 đồng chí và đồng chí Lê Trung Hưng đã được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Khánh Hoà, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa biểu dương những kết quả đạt được của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, ông Toàn cũng đề nghị Liên hiệp Khánh Hòa cần nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, chú trọng quan hệ hữu nghị với bạn bè, đối tác quốc tế, nhất là các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước bạn bè truyền thống. Đồng thời, tăng cường hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa…

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đề nghị Liên hiệp Hữu nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức Chính trị – xã hội, nòng cốt chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Khánh Hòa. Trong nhiệm kỳ đại hội VII, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa cần Quán triển triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư, triển khai áp dụng Quyết định 41-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo cho Liên hiệp Hữu nghị Khánh Hoà hoạt động tốt. Liên hiệp tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy cơ quan thường trực tinh gọn, chất lượng, củng cố các hội thành viên và phát triển thành viên mới; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả, tiếp tục giữ gìn và phát triển mạng lưới bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh để thông tin về thành tựu phát triển của đất nước và của Khánh Hoà và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo.

Bà Nguyễn Phương Nga trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ VI vừa qua, thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao Bức trướng mang dòng chữ “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hoà: Chủ động – Sáng tạo – Linh hoạt – Hiệu quả”; trao tặng Kỷ Niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 05 cá nhân và Bằng khen của Liên hiệp Hữu nghị cho 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ VI.

Nguyễn Huy, Ban Công tác địa phương