CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ KHÁNH HÒA LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 - 2028.
Thứ Bảy, 25/03/2023 20:30

Khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

   Sáng nay (7/7), tại Cao Bằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tỉnh uỷ – UBND tỉnh Cao Bằng khai mạc Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được bàn thảo, góp ý xây dựng và tìm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả hơn.

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức thành viên ở Trung ương, Liên hiệp hữu nghị ở địa phương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về tình hình thế giới, khu vực, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại nhân dân và về mô hình tổ chức liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương; thảo luận nhóm về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW; nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Hội nghị là dịp để toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị cũng như từng tổ chức thành viên đánh giá lại hoạt động, xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Kết quả của Hội nghị còn giúp cơ quan thường trực tổng hợp, tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương; thể chế hoá các chỉ thị của Đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, bảo đảm cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương.

Phó Bí thư trường trực tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê và Đại sứ Nguyễn Phương Nga tham quan khu trưng bài của Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Trước đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Nhiều kết quả khả quan đã được chia sẻ tại đây, như: Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị tăng về số lượng và chất lượng hoạt động; công tác phi chính phủ nước ngoài đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, kết hoạch đề ra; công tác tham mưu, nghiên cứu tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt; công tác nội bộ được tăng cường, củng cố.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là một trong những cơ sở quan trọng để các đại biểu tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 (diễn ra sáng 7/7 tại Cao Bằng) cùng bàn thảo, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó đề xuất những ý tưởng mới và kiến nghị nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Khai-mac-Hoi-nghi-toan-quoc-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-nam-2022-06-97201.html?lang=vn