Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 03:26

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

I. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí:

• Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Khắc Định

• Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân

Đồng chí Hà Quốc Trị

• Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

Đồng chí Hồ Văn Mừng

Đồng chí Nguyễn Văn Ghi

Đồng chí Đào Xuân Lân

Đồng chí Bùi Đại Thắng

Đồng chí Trần Ngọc Thanh

Đồng chí Trần Mạnh Dũng

Đồng chí Lê Hữu Hoàng

Đồng chí Lê Hữu Thọ

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà

Đồng chí Võ Hoàn Hải

Đồng chí Lương Đức Hải

Đồng chí Lữ Thanh Hải

II. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

2. Đồng chí Trần Ngọc Sanh

3. Đồng chí Chu Văn Loan

4. Đồng chí Lê Hữu Trí

5. Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương

6. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung

7. Đồng chí Phan Xuân Hòa

8. Đồng chí Lê Văn Hiển

9. Đồng chí Trần Thị Tú Viên

III. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 đồng chí:

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

1. Nguyễn Anh

2. Bùi Thanh Bình

3. Trần Nam Bình

4. Mấu Thái Cư

5. Bùi Văn Cường

6. Trần Mạnh Dũng

7. Nguyễn Khắc Định

8. Nguyễn Văn Đồng

9. Nguyễn Văn Ghi

10. Nguyễn Khắc Hà

11. Nguyễn Thanh Hà

12. Lê Thu Hải

13. Lương Đức Hải

14. Lữ Thanh Hải

15. Võ Hoàn Hải

16. Nguyễn Hữu Hảo

17. Lê Hữu Hoàng

18. Phạm Thị Khánh Hương

19. Đào Xuân Lân

20. Trần Thu Mai

21. Bùi Xuân Minh

22. Nguyễn Văn Minh

23. Hồ Văn Mừng

24. Bùi Hoài Nam

25. Trần Hòa Nam

26. Nguyễn Quỳnh Nga

27. Mấu Văn Phi

28. Nguyễn Thị Lan Phương

29. Tạ Hồng Quang

30. Trần Ngọc Sanh

31. Trần Hải Sơn

32. Trần Ngọc Thanh

33. Bùi Đại Thắng

34. Võ Nam Thắng

35. Nguyễn Văn Thiện

36. Đinh Văn Thiệu

37. Lê Hữu Thọ

38. Vĩnh Thông

39. Nguyễn Lê Đình Thống

40. Nguyễn Thị Trung Thu

41. Nguyễn Khắc Toàn

42. Trần Quốc Toản

43. Phạm Thị Xuân Trang

44. Tống Trân

45. Lê Hữu Trí

46. Hà Quốc Trị

47. Nguyễn Trọng Trung

48. Nguyễn Tấn Tuân

49. Nguyễn Anh Tuấn

50. Lý Nguyễn Nguyên Vũ

IV. Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

* Đại biểu đương nhiên:

1. Đồng chí Nguyễn Khắc Định

2. Đồng chí Lê Thanh Quang

3. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

* Đại biểu chính thức:

4. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân

5. Đồng chí Hà Quốc Trị

6. Đồng chí Trần Ngọc Thanh

7. Đồng chí Trần Mạnh Dũng

8. Đồng chí Hồ Văn Mừng

9. Đồng chí Nguyễn Văn Ghi

10. Đồng chí Đào Xuân Lân

11. Đồng chí Bùi Đại Thắng

12. Đồng chí Lê Hữu Thọ

13. Đồng chí Lê Hữu Hoàng

14. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà

15. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga

16. Đồng chí Lương Đức Hải

17. Đồng chí Mấu Thái Cư

18. Đồng chí Võ Hoàn Hải

19. Đồng chí Tạ Hồng Quang

20. Đồng chí Nguyễn Trọng Trung

* Đại biểu dự khuyết:

– Đồng chí Bùi Hoài Nam

– Đồng chí Trang Sĩ Trung

Nguồn: http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/8734/Ket-qua-bau-cu-tai-Dai-hoi-dai-bieu-Dang-bo-tinh-Khanh-Hoa-lan-thu-XVIII,-nhiem-ky-2020—2025