Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:49

Kênh kết nối với người Việt Nam ở nước ngoài

Vừa qua, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đại hội lần thứ nhất. Nhà giáo Nhân dân, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Quách Đình Liên, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang được bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Quách Đình Liên cho biết:
Là cầu nối với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội sẽ tăng cường thông tin về đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước để người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ tình hình trong nước; kêu gọi kiều bào về thăm quê hương để thấy sự phát triển không ngừng của đất nước; quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, quê hương Khánh Hòa thời kỳ đổi mới; thu hút tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác đầu tư… Những nội dung đó được chuyển tải qua nhiều kênh như gặp gỡ Việt kiều đang sinh sống ở Việt Nam, xây dựng trang web, tổ chức các trại hè, du lịch về nguồn… kết hợp dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam ở nước ngoài… Trước mắt, Hội tập trung cho công tác tuyên truyền, phát triển hội viên, nắm bắt để phản ánh tâm tư nguyện vọng của kiều bào, đặc biệt là số định cư ở nước ngoài.


– Trong 89 hội viên ban đầu của Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh, chủ yếu là đội ngũ trí thức. Ông đánh giá thế nào về đóng góp của giới trí thức kiều bào? Hội sẽ làm gì để thu hút họ trở về góp sức cho quê hương?
– Kiều bào ở nước ngoài đông, nhiều người thành đạt và được đào tạo bài bản ở những nước phát triển. Trong số đó, nhiều trí thức Việt kiều mong mỏi đóng góp cho quê hương. Với nòng cốt là đội ngũ trí thức, Hội có điều kiện kết nối với họ. Để thu hút và phát huy tiềm năng tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài về đóng góp xây dựng quê hương Khánh Hòa, Hội sẽ tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu đãi thỏa đáng đối với những chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao để thu hút họ tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn tại các trường, viện, các doanh nghiệp kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh. Trong phạm vi hoạt động, Hội sẽ tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung đang sinh sống ở nước ngoài để động viên, khích lệ họ trở về làm việc tại quê hương. Hội cũng sẽ tìm hiểu nhu cầu và xây dựng danh mục các lĩnh vực yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao của các tổ chức giáo dục, khoa học và kinh doanh của tỉnh, giới thiệu cho trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, họ có thể trực tiếp tham gia hoặc giới thiệu cho các tổ chức giáo dục, khoa học và kinh tế Khánh Hòa có điều kiện tiếp cận để chủ động thu hút nhân tài Việt Nam ở nước ngoài cũng như nguồn tri thức khoa học và công nghệ cao ở nước ngoài.

K.N (Thực hiện)