Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 22:45

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 10 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 10/2012/QĐ – TTg về sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ – TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sửa đổi, bổ sung một số điểm theo hướng đơn gian hơn, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đủ điều kiện sẽ được cấp giấy miễn thị thực có giá trị trong thời hạn 05 năm, được sử dụng để xuất nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh vào Việt Nam được lưu trú không quá 90 ngày. Nếu có nguyện vọng ở lại Việt Nam lâu hơn thời gian quy định trên thì có thể xin gia hạn thêm thời gian lưu trú.
Để được cấp Giấy miễn thị thực, kiều bào cần phải có một trong các giấy tờ sau: giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giấy bảo lãnh của hội đoàn người Việt Nam ở nước sở tại hoặc được công dân Việt Nam bảo đảm đương sự là người Việt Nam định cư tại nước ngoài; giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam hoặc gốc Việt Nam.
Đối tượng được miễn thị thực:
– Người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
– Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực:
a. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);
b. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Nếu không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);
– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
– Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;
– Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);
– Giấy khai sinh (kể cả bản sao);
– Sổ hộ khẩu;
– Thẻ căn cước cấp trước 1975
– Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.
– Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài ở nước đương sự cư trú (theo mẫu quy định);
– Hai loại Giấy bảo lãnh nói trên không cần phải có thủ tục xác nhận hoặc chứng thực thêm.
a. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);
c. Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ);
– Giấy đăng ký kết hôn;
– Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
– Quyết định nuôi con nuôi.
– Ở nước ngoài: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
Thời hạn giải quyết cấp Giấy miễn thị thực:
Thời hạn tạm trú tại Việt Nam khi nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực:
– Nếu có nhu cầu lưu trú tại Việt Nam nhiều hơn 90 ngày, được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng thì có thể xin gia hạn tạm trú, mỗi lần gia hạn không quá 90 ngày. Người có nhu cầu gia hạn tạm trú phải làm thủ tục gia hạn trước 05 ngày khi hết hạn.
– Hộ chiếu của người xin gia hạn tạm trú.
Nơi nộp hồ sơ gia hạn tạm trú:
– Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người xin gia hạn tạm trú.
– 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở pháp lý:
– Quyết định số 135/2007/QĐ – TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
– Quyết định số 10/2012/QĐ – TTg ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ – TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản đính kèm:

service_Quyet_dinh_135-2007-Quy_che_mien_thi_thuc

service_Sua_doi_quy_che_Mien_thi_thuc-10-2012

Nguồn:http://kieubaoviet.vn