Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 29/05/2024 00:39

Gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức nước ta, từ ngày 28 đến 29/6.

Ảnh Tuyengiao.vn

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng là lần đầu sau Đại hội XIII của Đảng, nước ta đón đoàn Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Lào thăm Việt Nam.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; hòa bình và phát triển là xu hướng chủ đạo, song gặp nhiều trở ngại; đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực trên quy mô toàn cầu. ASEAN tiếp tục thúc đẩy liên kết nội khối, xây dựng cộng đồng và phát triển quan hệ với các đối tác, phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Việt Nam chúc mừng nước bạn Lào tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khoá II; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tình hình an ninh, chính trị ổn định; kinh tế tăng trưởng; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, Việt Nam và Lào không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, thủy chung son sắt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc.

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước, hai dân tộc anh em kề vai sát cánh, nhường cơm sẻ áo, cùng chiến đấu và cùng đi tới thắng lợi. Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước và củng cố hòa bình, hai nước thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, hai nước hỗ trợ nhau cùng phát triển, cùng giành những thành tựu to lớn. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy, các cơ chế hợp tác được duy trì và tăng cường. Quan hệ Việt Nam – Lào phát triển tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển tại hai nước…

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy, thủy chung, trong sáng, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước là đặc biệt coi trọng gìn giữ, không ngừng phát triển quan hệ Việt Nam – Lào, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Nguồn: https://nhandan.vn/xa-luan/gin-giu-vun-dap-quan-he-huu-nghi-vi-dai-doan-ket-dac-biet-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-lao-652510/