Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 21/02/2024 09:37

Đẩy mạnh thông tin đối ngoại nhằm phát huy hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng nhằm làm cho thế giới hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới; về đất nước, con người, lịch sử, văn hoá dân tộc; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ông Lê Trung Hưng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa phát biểu tham luận về đẩy mạnh thông tin đối ngoại tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: H.Đ.T

 Xác định tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại là một trong những nội dung cần được chú trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhằm tuyên tuyền chính sách Đảng, Pháp luật nhà nước và đặc biệt là hình ảnh, con người  Nha Trang-Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Một trong những điểm nổi bật của công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp là Trang thông tin điện tử và Bản tin hữu nghị.

Trang thông tin điện tử: Năm 2014, Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa đã thiết lập trang thông tin điện tử với tên miền dnnd.vn. Tại thời điểm đó, Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa là một trong những cơ quan tiên phong của tỉnh thiết lập trang thông tin điện tử. Từ phiên bản kỹ thuật cũ chỉ có tiếng Việt; qua quá trình hoạt động và nâng cấp, đến nay, có thể khẳng định tại tỉnh Khánh Hòa, trang thông tin điện tử của Liên hiệp hữu nghị là trang có nhiều ngôn ngữ nhất với 6 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Campuchia, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Trung, và tiếng Việt được dịch tự động một cách chính xác (so với Cổng thông tin điện tử của tỉnh có 3 ngôn ngữ Anh – Nga – Việt, và Sở Ngoại vụ tỉnh có 2 ngôn ngữ Anh – Việt). Liên hiệp đã thường xuyên cập nhật, nâng cấp trang thông tin điện tử về hình thức và chất lượng trang, cũng như phát triển chất lượng, số lượng các bài viết. Bên cạnh các chuyên mục về công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp xây dựng đường liên kết với các trang thông tin điện tử của một số cơ quan có liên quan và các chuyên đề cụ thể theo các dòng sự kiện lớn căn cứ vào sự hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Sở Thông tin – Truyền thông. Có thể nói, so với các trang thông tin của các cơ quan đơn vị khác trong tỉnh, nội dung về thông tin đối ngoại của Liên hiệp là tương đối đầy đủ, kịp thời và đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung. Trung bình hàng quý, Liên hiệp đăng tải 50 – 60/quý tin bài cho tất cả các chuyên mục. Nội dung phong phú, ngôn ngữ đa dạng đã đẩy mạnh số lượng truy cập hàng ngày, tính cuối tháng 12/2022 có hơn 55.000 lượt truy cập.

Đặc biệt, vai trò, hiệu quả của trang thông tin điện tử được thể hiện rõ rệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay. Khi việc triển khai các hoạt động đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng theo phương thức truyền thống gặp nhiều khó khăn và bị gián đoạn, các kế hoạch hoạt động giao lưu hữu nghị của Liên hiệp bị ngưng trệ, Liên hiệp đã “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” dùng phương thức thông tin đối ngoại, thông qua trang thông tin điện tử để cập nhật, đưa các tin bài về những nội dung về các hoạt động hỗ trợ của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân quốc tế và ngược lại cả trong tỉnh, trong nước và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó khẳng định, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân rất linh hoạt, phong phú và mang lại hiệu quả thiết thực, nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

 Việc chú trọng phát triển trang thông tin điện tử đã đáp ứng yêu cầu là kênh thông tin đối ngoại chính thống, nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả trong việc “xuất khẩu” thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và “nhập khẩu” thông tin thế giới đến với người dân trong nước có chọn lọc, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới; về đất nước, con người, lịch sử, văn hoá dân tộc; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thông tin đối ngoại còn giúp nhân dân trong nước tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm, tinh hoa văn hoá của nhân dân thế giới, góp phần cùng nhân dân thế giới đấu tranh vì hoà bình, hợp tác và phát triển.

    Bản tin Hữu nghị cũng là một ấn phẩm thông tin đối ngoại mang dấu ấn đặc biệt của Liên hiệp hữu nghị Khánh Hòa, được xuất bản số đầu tiên vào năm 2016. Trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, những số đầu tiên Bản tin được xuất bản với giấy trắng đen và các bài viết đưa tin ngắn gọn. Đến nay, theo chỉ đạo chung của tỉnh Khánh Hòa về nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, các Bản tin của Liên hiệp đã được in trên nền giấy màu, đảm bảo chất lượng về hình ảnh tuyên truyền, cũng như nâng cao chất lượng các bài viết mang tính phân tích, tổng hợp. Ngoài các bài biết với nội dung về hoạt động chuyên môn, Liên hiệp chú trọng đi sâu khai thác thông tin của các tổ chức phi phính phủ nước ngoài, trung tâm văn hóa quốc tế, các cá nhân Kiều bào, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Khánh Hòa tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân và có những hoạt động thiện nguyện, đóng góp vào sự phát triển an sinh xã hội của tỉnh nhà. Đến nay, qua Bản tin hữu nghị đã có trên 50 bài viết chuyên sâu phản ánh các mô hình hoạt động, gương người nước ngoài làm tốt công tác phi chính phủ nước ngoài.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2022. Ảnh. Đ.T

Ngoài các ấn phẩm thông tin đối ngoại này, Liên hiệp đã xuất bản kỷ yếu, tập san, brochure, phim tài liệu giới thiệu về các hoạt động đối ngoại trong và ngoài tỉnh cũng như hoạt động đối ngoại nhân dân của cơ quan thường trực Liên hiệp, các đơn vị thành viên, làm phong phú thêm các phương thức tuyên truyền, tạo hiệu quả sâu rộng cho công tác thông tin đối ngoại trong quá trình cung cấp thông tin kịp thời, quảng bá của hoạt động của Liên hiệp và hình ảnh của công tác đối ngoại đến với các tỉnh, thành trong nước và bà con kiều bào, người nước ngoài.

Trong tình hình mới hiện nay, vai trò của công tác thông tin đối ngoại ngày càng thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực và được khẳng định trong nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Thực hiện phương châm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra: “Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại”, xác định thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa chú trọng phát triển công tác thông tin đối ngoại góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và công tác đối ngoại chung. Để nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại của Liên hiệp trong thời gian đến, Liên hiệp Khánh Hòa có một số đề xuất kiến nghị như sau:

Thứ nhất, về định hướng chung cần:

– Gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong hoạt động thông tin đối ngoại. Bám sát, phục vụ triển khai các chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

– Đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện tốt phương châm “Chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng”.

– Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại; sự phát triển của các nền tảng công nghệ, kỹ thuật số sẽ tạo thuận lợi cho việc đổi mới về phương thức thông tin đối ngoại.

– Huy động mọi khả năng, mọi phương tiện, mọi hình thức cả ở trong nước và nước ngoài để tham gia công tác thông tin đối ngoại.

Thứ hai, về phương thức thực hiện cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa có một số đề xuất như sau:

– Trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: lập chuyên mục Cụm thi đua địa phương, để đăng tải thông tin hoạt động của từng cụm, nhằm dễ dàng tìm kiếm thông tin, học tập mô hình hoạt động theo từng khu vực

– Trên trang thông tin điện tử của mỗi Liên hiệp của cụm số 3, lập chuyên mục Cụm địa phương số 3, đăng tải các hoạt động chung của cụm, các văn bản triển khai hoạt động trong cụm, tạo đường dẫn liên kết để các Liên hiệp trong cụm thuận tiện truy cập trang thông tin điện tử của nhau.

Bên cạnh đó, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại và đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, bản lĩnh, đạo đức, nhanh chóng thích ứng với các xu hướng truyền thông, thông tin trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới./.

Lê Trung Hưng