Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Sáu, 08/12/2023 23:17

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 05/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Dự Đại hội có, các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Về phía khách quốc tế dự Đại hội có, 46 Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán các nước; đại diện 30 tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức trong lúc Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam –  lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân. Trước thềm Đại hội, ngày 19/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” khẳng định vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đề ra những định hướng quan trọng cho hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong giai đoạn mới 2019 – 2024. Các văn kiện Đại hội xây dựng trên tinh thần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và vai trò của hội quần chúng, đặc biệt Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, tích cực triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đại hội cũng sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chuyên trách của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với sức sống mới, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị (17/11/1950-17/11/2020), thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga kêu gọi và đề nghị tất cả các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ của mình vào việc xây dựng phương hướng hoạt động và đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, xây dựng Liên hiệp ngày càng vững mạnh, để Liên hiệp có thể kế tục xứng đáng truyền thống đối ngoại nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chung của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động tối đa sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và góp phần vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, công lý, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Bạch Ngọc Chiến trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Bạch Ngọc Chiến trình bày Báo cáo chính trị của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình Đại hội VI nêu rõ: Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực triển khai toàn diện các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị đối với các đối tác nước ngoài, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới; vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia các diễn đàn, cơ chế đa phương để bảo vệ lợi ích đất nước cũng như góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức và hiểu biết quốc tế của quần chúng nhân dân; vận động viện trợ và tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã nỗ lực vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên; cảm ơn các tổ chức nhân dân, bạn bè quốc tế đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng gợi mở 5 nhiệm vụ của Liên hiệp Hữu nghị như: Cán bộ Liên hiệp Hữu nghị  và các tổ chức thành viên cần tiếp tục nắm vững, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” với phương châm hành động “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; Liên hiệp Hữu nghị phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; Liên hiệp Hữu nghị phải tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Đại hội đã thảo luận phương hướng hoạt động trong thời gian tới; thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 134 Ủy viên.

Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 họp Phiên thứ Nhất bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp Hữu nghị.

Ban Thường vụ khóa VI của Liên hiệp Hữu nghị gồm 19 ủy viên. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các hữu nghị Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị  khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Bạch Ngọc Chiến giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hữu nghị; ông Phan Anh Sơn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp Hữu nghị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ và lãnh đạo chuyên trách Liên hiệp Hữu nghị khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, tân Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị khóa VI Đại sứ Nguyễn Phương Nga cam kết trước Đại hội: Tập thể Đoàn Chủ tịch khóa VI sẽ đoàn kết, nhất trí, tiếp tục phát huy truyền thống kinh nghiệm và những kết quả mà các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn; quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội VI và những nhiệm vụ định hướng mà Đại hội VI đã đặt ra đúng với tinh thần, chủ đề của Đại hội; đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, những kết quả mà cả hệ thống Liên hiệp Hữu nghị đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng cho công tác đối ngoại nhân dân và định hướng hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn: http://vufo.org.vn/Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-VI-nhiem-ky-2019—2024-Lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-Viet-Nam-42-4679.html?lang=vn