Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:56

Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020: không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị

Chiều 16/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kết quả triển khai Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 -2020”.

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, thành viên Nhóm Giúp việc, đại diện một số ban, bộ, ngành liên quan và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.

Công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020: không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị thời gian qua; từ đó, đề xuất những phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời tới.

Nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế

“Trong 10 năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, hoạt động thông tin đối ngoại đã làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ về các chủ trương, đường lối, quan điểm của Việt Nam; quảng bá ra thế giới về hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc, những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; cung cấp kịp thời những thông tin có chọn lọc về tình hình, sự phát triển của thế giới, khu vực, về các vấn đề được dư luận và nhân dân trong nước quan tâm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định được hình ảnh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.” ông Lê Hải Bình khẳng định.

Trước đó, Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa X và ra mắt Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhiệm kỳ khóa XI đã đánh giá nhiệm kỳ 2006 – 2011. Theo báo cáo, công tác thông tin đối ngoại có những bước phát triển quan trọng trên nhiều mặt công tác như: Nhận thức và sự tham gia của mọi người, mọi ngành, mọi cấp về thông tin đối ngoại đã được nâng lên một cách rõ rệt; nội dung, hình thức thông tin, phương thức hoạt động trở nên phong phú, đa dạng, linh hoạt và kịp thời hơn, đối tượng, địa bàn được mở rộng hơn; lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại được tăng cường;…

Tại Hội thảo các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận, phân tích, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kết quả đã đạt được trong triển khai, thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, như: Kết quả triển khai công tác thông tin đối ngoại thông qua kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nghị viện, đối ngoại nhân dân,… Các đại biểu nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp tích cực vào triển khai hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ biên giới lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo;…

Đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả

Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi những khó khăn, thách thức và kinh nghiệm trong triển khai công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Trước hội thảo, những giải pháp thời gian tới đã được đề cập: kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực chỉ đạo, phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác dự báo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả giữa tuyên truyền đối ngoại trên các kinh đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội; xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lực lượng làm thông tin đối ngoại, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của các đơn vị chủ lực trong công tác thông tin đối ngoại;…

Nguồn: https://thoidai.com.vn/cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-giai-doan-2011-2020-khong-ngung-doi-moi-sang-tao-bam-sat-nhiem-vu-chinh-tri-126105.html