Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 00:42

THAM LUẬN Chia sẻ kinh nghiệm thu hút, vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015 -2020

Chia sẻ kinh nghiệm thu hút, vận động viện trợ

Phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015 -2020

 

– Kính thưa các đồng chí lãnh đạo;

– Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội!

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội, hôm nay tôi thay mặt Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ, các vị đại biểu về tham dự Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu đồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu!

Tôi trình bày trước Đại hội về nội dung chia sẻ kinh nghiệm thu hút, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, người có công và xã hội. Bên cạnh việc tham mưu triển khai thực hiện các chính sách trợ cấp, trợ giúp đối với các đối tượng yếu thế, người nghèo bằng nguồn lực từ ngân sách nhà nước, Sở đã chú trọng đến công tác vận động, thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để trợ giúp các đối tượng yếu thế, người nghèo…góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

  1. Kết quả thu hút, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020:
  2. Bối cảnh thực hiện vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

– Công tác thu hút, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực từ các Cục, Vụ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự phối hợp của các ngành như Ngoại vụ, Công an, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và chính quyền các địa phương trong tỉnh.

– Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà ổn định, tỉnh đã thành lập Trung tâm Công tác xã hội, mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội ngày càng phát triển, đội ngũ nhân viên công tác xã hội mở xây dựng từ tỉnh đến 137 xã, phường tích cực nhiệt tình, sự phối hợp đồng bộ và tích cực của các ngành, do đó tác động tích cực đến công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

  1. Các Dự án đã tiếp nhận và lĩnh vực hoạt động:

– Tổ chức Holt International Children’Services, quốc tịch Hoa kỳ viện trợ Dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Dự án gồm 5 hợp phần gồm: Hỗ trợ bà mẹ đơn thân; Phục hồi, bảo tồn gia đình; Trợ giúp gửi trẻ mầm non; Trợ giúp học phí cho trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em tại 2 đơn vị: Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa và Trung tâm BTXH và CTXH thị xã Ninh Hòa, kinh phí tài trợ cho giai đoạn 2015 – 2019 là 2,8 tỷ đồng, cam kết tài trợ giai đoạn 2019 – 2022 ít nhất 3 tỷ đồng.

– Tổ chức Olymp Bezner Stiftung (Đức) tài trợ 100.000 USD để xây mới nhà đa năng và các phòng chức năng tại Trung tâm BTXH và CTXH thị xã Ninh Hòa, đưa vào sử dụng năm 2016.

– Các dự án nhỏ về trợ giúp xã hội, thông qua Cục Bảo trợ xã hội triển khai thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa, gồm có:

*  Mô hình “Trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi” tại tỉnh Khánh Hòa do Tổ chức Y tế Thế giới WHO (World Health Organization) hỗ trợ hàng năm 300 – 350 triệu đồng.

* Tổ chức Grand Challenges Canada hỗ trợ “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lớn dựa vào cộng đồng” được triển khai theo Bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD), kimh phí hàng năm 200 đồng,

* Tổ chức The International Center (IC – Hoa kỳ) hàng năm hỗ trợ kinh phí: từ 350 – 400 triệu đồng để triển khai phần mềm đăng ký và quản lý thông tin trong việc giải quyết chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, nạn nhân bom mìn thực hiện thí điểm trên địa bàn huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa,

* Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tài trợ thực hiện Đề án đổi mới cai nghiện ma túy, hàng năm tài trợ 350 triệu đồng.

  1. Đối tượng hưởng lợi: Đối tượng hưởng lợi là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em lang thang đường phố, bà mẹ đơn thân, bệnh nhân lao phổi, người trầm cảm, người khuyết tật là nạn nhân bom mìn, người nghiện ma túy.
  2. Các giải pháp đã thực hiện:

– Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 98-/KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) và Chỉ thị số 19-CT/TW về công tác PCPNN.

– Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Tổ chức phi chính phủ theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa.

– Tăng cường hợp tác, Sở đã đã hợp tác và phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan ngoại giao, các ngành của tỉnh như: Ngoại vụ, Công an, tư pháp để kết nối nguồn lực

– Đa dạng các hình thức chia sẻ thông tin và nhu cầu trợ giúp của các đối tượng và cộng đồng gồm: Tổ chức Hội thảo, tập huấn, Báo – Đài, trang Website của Sở và Trung tâm Công tác xã hội.

– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các bước triển khai thực hiện, có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả từng Dự án. Bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng của từng Dự án, thanh quyết toán công khai, minh bạch, kịp thời tạo lòng tin cho các nhà tài trợ.

  1. Đánh giá chung:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ của Tổ chức phi chính phủ theo Quyết định của UBND tỉnh và các bản thỏa thuận, Hợp đồng giao khoán công việc của Cục Bảo trợ xã hội. Sở luôn thực hiện các nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính; đồng thời tuân thủ theo Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Tổ chức phi chính phủ theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa.

– Dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ về vật chất để tổ chức sinh kế cho nhiều gia đình đang gặp khó khăn và đang có nguy cơ trẻ em không được đến trường, trẻ em các gia đình đang gặp khó khăn được theo học mẫu giáo, tăng cường cơ hội để trẻ em được sinh ra an toàn khỏe mạnh và ngăn ngừa trẻ bị bỏ rơi sau khi sinh, trẻ em các gia đình nghèo được trợ cấp học phí tránh trình trạng bỏ học, cải thiện chất lượng dinh dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

– Mô hình “Trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi”; Dự án “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lớn dựa vào cộng đồng”; Triển khai phần mềm đăng ký và quản lý thông tin trong việc giải quyết chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, nạn nhân bom mìn.

Mục tiêu cao cả, nhân đạo và hiệu quả của các Dự án đã được người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, đặc biệt Dự án đã trợ giúp cho nhiều gia đình đang gặp khó khăn và người khuyết tật, các bệnh nhân lao kháng thuốc được kết nối các nguồn lực để hỗ trợ điều trị bệnh có kết quả khả quan, có điều kiện tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống.  Nâng cao nhận thức của chính quyền, đoàn thể nơi triển khai dự án,

  1. PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN TỚI

Trong thời gian tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị quan tâm kết nối tiếp tục vận động viện trợ trong các lĩnh vực trợ giúp xã hội hỗ trợ cho đối tượng yếu thế gồm: Trẻ em mố côi, người khuyết tật, người đơn thân, bệnh nhân lao, trầm cảm, người nghèo, cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, đồng thời vận động tài trợ cho công tác đào tạo nghề và tạo việc làm, tạo sinh kế bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc phúc chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

 Th.s Võ Bình Tân

                                               Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa