Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 09/12/2023 02:01

Hội nghị Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Đoàn Chủ tịch khoá V (nhiệm kỳ 2013 – 2018) nhằm tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và thông qua một số nội dung công tác quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị).

Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng, cùng các uỷ viên trong Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp và đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cho biết: Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ VIII này có ý nghĩa rất quan trọng vì năm 2018 là năm cuối của nhiệm kỳ 2013-2018. Ngoài việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Liên hiệp cần tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ V, đề ra phương hướng nhiệm kỳ VI (2018-2023). Đặc biệt, Liên hiệp cần tổ chức Đại hội toàn quốc khoá VI nhiệm kỳ 2018-2023 (dự kiến quý 4/2018); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2017, hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động năm 2017 có chiều sâu và tầm chiến lược hơn những năm trước. Hoạt động đối ngoại nhân dân đã hướng tập trung vào các nước láng giềng và ở khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước ASEAN), các nước quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện, các nước có quan hệ truyền thống, kết hợp thúc đẩy về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch và một số lĩnh vực khác, cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, đặc biệt là trong phong trào nhân dân khu vực và quốc tế.

Hoạt động đa phương của Liên hiệp trong thời gian qua luôn được chú trọng tăng cường và đẩy mạnh. Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia các cơ chế, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn và các cơ chế mà Việt Nam là thành viên như APF, AEPF, AICHR, ECOSOC…; phối hợp tốt đối ngoại song phương và đa phương, qua đó, Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã vận động được sự đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, đấu tranh với các lực lượng thù địch, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, hỗ trợ kênh đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, đóng góp chung cho phong trào nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), Liên hiệp tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ PCPNN, Cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN. Giá trị viện trợ giải ngân của các tổ chức PCPNN cho Việt Nam năm 2017 ước đạt khoảng 280 triệu USD. Đặc biệt, năm qua, trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng, Liên hiệp đã chủ động phối hợp với một số cơ quan liên quan, một số tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN đi khảo sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ gần 60 tỷ đồng chung tay hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng.

Năm 2017 là năm tổng kết Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN 2013-2017. Liên hiệp Hữu nghị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và đã tổ chức nhiều hoạt động để tổng kết Chương trình này. Trong khuôn khổ các hoạt động tổng kết, Liên hiệp Hữu nghị đã tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của 48 tổ chức PCPNN cho Việt Nam giai đoạn 2013-2017.

Về công tác Liên hiệp địa phương, trong năm 2017, 4 tỉnh đã tổ chức Đại hội thành lập Liên hiệp hữu nghị tỉnh bao gồm: Bình Phước (1/2017), Tây Ninh (3/2017), Hòa Bình (6/2017) và Sơn La (8/2017). Tính đến thời điểm cuối năm 2017, Liên hiệp Hữu nghị đã phát triển lên 116 tổ chức thành viên bao gồm 64 tổ chức thành viên trung ương và 52 Liên hiệp địa phương. Liên hiệp Hữu nghị đang tiếp tục hướng dẫn về quy trình, thủ tục thành lập Liên hiệp Hữu nghị tại 6 tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Kon Tum.

Về phương hướng công tác trong năm 2018, Liên hiệp tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu phân tích, đánh giá những nỗ lực và kết quả tích cực trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp cần nghiên cứu thành lập Liên hiệp hoặc tổ chức chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân tại các địa phương chưa có tổ chức Liên hiệp theo tinh thần của Chị thị 04-CT/TW, tạo điều kiện để hoạt động của Liên hiệp phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch Uông Chu Lưu nhất trí với báo cáo và đề nghị trong thời gian tới, hoạt động của Liên hiệp cần làm nổi bật vai trò của đối ngoại nhân dân, huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, hoạt động đối ngoại, hòa bình, hữu nghị, đoàn kết của Việt Nam cần thiết thực, hiệu quả, đi vào thực chất hơn. Liên hiệp cần có những hoạt động cụ thể như tham gia các diễn đàn nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; thông tin các hoạt động cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các đối tác.

* Buổi chiều, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Các đại biểu dự hội nghị nhất trí, trong thời gian tới, liên hiệp cần tập trung củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại.

Nhân dịp này, Liên hiệp cũng trao tặng cờ thi đua cho 8 tổ chức thành viên (gồm 4 đơn vị trung ương và 4 đơn vị địa phương) là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017.

Nguồn: http://vufo.org.vn