Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 23:30

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng triệu tập lớp Tập huấn chuyên đề về công tác đối ngoại nhân dân.

Trong hai ngày 24 và 25/11,tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban đối ngoại TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về công tác Đối ngoại nhân dân cho hơn 250 đại biểu đến từ 63 tỉnh thành và các ngành trong toàn quốc.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu về tình hình khu vực và quốc tế trong giai đoạn hiện nay, những vấn đề thời sự đang tác động đến Việt Nam, quan điểm của Đảng ta về công tác nhân quyền trong lĩnh vực đối ngoại. Ngoài những nội dung cơ bản nêu trên, cả lớp tập trung chuyên sâu vào các chuyên đề:
– Một số vấn đề về phong trào nhân dân thế giới và công tác đối ngoại nhân dân hiện nay.
– Kinh nghiệm tổ chức và tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.
– Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về lễ tân ngoại giao và tiếp xúc đối ngoại.
– Một số văn bản liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân do Nhà nước ban hành.
Nét mới của tập huấn kỳ này là thời lượng dành cho cử tọa trao đổi với giảng viên.

Đ/c Trần Đắc Lợi – Phó Ban Đối ngoại TW
và đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điều hành thảo luận

Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của các địa phương được các đại biểu nêu ra và cùng bàn bạc, thảo luận… nhằm tìm ra giải pháp tối ưu khi vận dụng trong công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Sự thẳng thắn và cởi mở, tính dân chủ trong thảo luận đã giải quyết được nhiều vướng mắc trong thực tế, đồng thời gợi mở những biện pháp cơ bản cho các địa phương, ngành có phương hướng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình… Các giảng viên đến từ Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TƯ Đảng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao đổi nhiều thông tin bổ ích, thiết thực và những định hướng cụ thể giúp cho học viên các địa phương nâng cao kiến thức và nhận thức chung về đường lối đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay của đất nước, trên cơ sở đó khẳng định niềm tin vào lĩnh vực công tác mà mình đang đảm nhận.

Bá Lin