Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 15:14

VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

ÔNG HOÀNG BÌNH QUÂN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG:

VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

vufo can la trung tam doan ket cua cac to chuc huu nghi nhan dan voi tu cach la to chuc nong cot
Ủy Viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân

Chúng tôi mong muốn VUFO tăng cường và mở rộng các đối tác. Đặc biệt lưu ý đến các đối tác nhân dân và các tổ chức nhân dân ở các nước láng giềng. Cụ thể là với Lào, Trung Quốc, Campuchia. Đây là những tổ chức nhân dân có nền tảng lâu bền. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng xã hội hữu nghị. Thêm nữa là xây dựng cộng đồng ASEAN tăng cường kết nối nội khối.

VUFO cần cố gắng để kết nối tới những đối tác chiến lược, tăng cường đi vào chiều sâu với các đối tác truyền thống, mở ra với các đối tác mới.

Về ngoại giao đa phương: Một trong những đặc điểm của VUFO và cũng là môi trường rất tốt là chúng ta tham gia vào các diễn đàn đa phương của nhân dân thế giới, cơ chế giao lưu nhân dân. Nhưng tinh thần của chúng ta là tích cực và chủ động. Chủ động có nghĩa là tất cả những vận động đó chúng ta phải có mục đích rõ ràng. Mục tiêu chung, mục tiêu chính trị cũng phải rất cụ thể. Chúng ta nỗ lực cao độ, phát huy hiệu quả vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng các cơ chế khu vực và thế giới, cũng như góp phần vào việc nâng cao thực chất hoạt động của các diễn đàn nhân dân đa phương.

Một vấn đề nữa mà VUFO cần chú trọng đó là tuyên truyền về đối ngoại. Hiện nay, với xu thế hội nhập quốc tế, không chỉ hướng ra bên ngoài mà phải coi trọng cả hướng vào bên trong. Chúng ta phải cố gắng từ công tác biên tập, biên soạn tài liệu cho đến sử dụng các cơ quan thông tin đại chúng, thông qua các sinh hoạt Đoàn, Hội để làm sao cung cấp kiến thức và trang bị nhận thức tốt cho nhân dân để có năng lực hội nhập tốt. Có như vậy chúng ta mới hội nhập có hiệu quả.

Ban Đối ngoại Trung ương được Bộ Chính trị giao cho nhiệm vụ, chức năng là chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) nói chung. Trong đó, trực tiếp nhất là VUFO. Tới đây, chúng tôi tập trung trọng tâm vào công tác chỉ đạo thực hiện. Chúng tôi sẽ phối hợp với VUFO, sẽ yêu cầu cao với VUFO trong công tác nắm bắt tình hình tổng hợp, nghiên cứu, dự báo và đề xuất những vấn đề liên quan đến ĐNND và hoạt động của VUFO để có thể tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách về ĐNND.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển thêm các cơ chế để có thể chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với VUFO. Để làm sao VUFO thực hiện tốt và tốt hơn nữa vai trò là cơ quan chuyên trách và nòng cốt của hoạt động ĐNND. Muốn thực hiện điều đó sẽ có rất nhiều việc phải làm như: tăng cường chất lượng giao ban. Ban Đối ngoại Trung ương tăng cường công tác trao đổi thông tin. Trước đó, rất nhiều lần VUFO yêu cầu, đòi hỏi về việc cập nhật thông tin. Việc trao đổi, phối hợp để xử lý những hoạt động ĐNND có quy mô lớn. Một việc quan trọng khác là chúng tôi phải giúp và phối hợp với VUFO để chúng ta có thể làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của VUFO nói riêng cũng như là cán bộ làm công tác ĐNND nói chung. Để lực lượng này có được điều kiện tối thiểu cần thiết nhất, đảm đương được công việc quan trọng trong công tác ĐNND.

Nguồn: https://thoidai.com.vn/vufo-can-la-trung-tam-doan-ket-cua-cac-to-chuc-huu-nghi-nhan-dan-voi-tu-cach-la-to-chuc-nong-cot-93915.html