Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 28/02/2024 11:05

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động

Sáng ngày 7/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển, ông Surya Deva. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phan Anh Sơn nhấn mạnh: Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Surya Deva, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển (Ảnh: Thu Hà)

Ông Phan Anh Sơn cho biết, VUFO và tổ chức thành viên tích cực tham gia vào các cơ chế của Liên hợp quốc như Hội đồng kinh tế – Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), tham gia đóng góp xây dựng Báo cáo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR),… Qua đó, thúc đẩy các vấn đề hòa bình, phát triển, đóng góp vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc của Việt Nam.

Hiện nay, có 396 tổ chức phi chính phủ nước ngoài từ 29 quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, nhiều tổ chức đã hoạt động hơn 60 năm, đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng Việt Nam hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các tổ chức hoạt động tại nhiều địa phương và đa dạng lĩnh vực. Tiêu biểu là về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh.

VUFO là cơ quan thường trực cho Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO) do Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, Ban Điều phối viện trợ nhân dân PACCOM, một đơn vị thuộc VUFO, làm việc trực tiếp với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hỗ trợ đăng ký, thực hiện các thủ tục hành chính, triển khai hoạt động, kết nối họ với địa phương, đối tác Việt Nam.

Ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, VUFO và các cơ quan liên quan đang tích cực làm việc để kịp thời phản ánh, giải quyết.

Theo ông Surya Deva, chuyến công tác Việt Nam lần này của ông nhằm đánh giá tiến trình thực hiện quyền phát triển của Việt Nam, qua đó báo cáo Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 9/2024. Ông Surya Deva cảm ơn những thông tin và đánh giá, nhận định kịp thời, hữu ích từ Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin trong các hoạt động hợp tác sắp tới.

Q.Hoa t.h / Thời Đại

Nguồn:https://vufo.org.vn/Viet-Nam-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-hoat-dong-08-101999.html?lang=vn