Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 22/04/2024 11:22

VIẾNG TƯỢNG ĐÀI HỮU NGHỊ NHÂN DỊP NĂM MỚI 2016

Nhân dịp năm mới 2016, sáng ngày 01/01/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa và Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh đã tổ chức đoàn đi viếng, đặt vòng hoa tại Tượng đài hữu nghị Sân bay Cam Ranh.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Liên hiệp, hội viên Hội hữu nghị Việt – Nga và một số bạn Nga đang sinh sống tại Nha Trang. Đây là hoạt động thường niên nhằm tưởng nhớ, ghi công các chiến sĩ Nga – Xôviết và chiến sĩ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ sự hòa bình ổn định trong khu vực.

Ý Nhi