Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 01:33

Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 10

Chúng tôi, Người đứng đầu Chính phủ các nước Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (dưới đây gọi tắt là CLV), cùng có mặt tại Hà Nội, Việt Nam ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tham dự Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam (TGPT CLV) lần thứ mười.

Thủ tướng ba nước Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam

Đánh giá cao mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của mỗi quốc gia và hòa bình, ổn định, thịnh vượng của toàn khu vực.

Hài lòng nhận thấy những thành tựu quan trọng mà ba quốc gia đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 cũng như các hoạt động và chương trình hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau giữa ba nước.

Nhận thức rõ CLV đã trở thành một trong những khu vực phát triển nhanh nhất, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên ba quốc gia vẫn đang phải đối mặt với những thách thức to lớn nhằm bảo đảm phát triển kinh tế bền vững và toàn diện, giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước thành viên ASEAN khác.

Hiểu rằng để duy trì đà tăng trưởng, các quốc gia CLV phải kiên định trong hội nhập khu vực, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh; các quốc gia CLV cũng phải tận dụng được cơ hội mà cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế CLV để nâng cao tính cạnh tranh kinh tế, gắn kết hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực

1. Chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước và xây dựng các nền kinh tế CLV hội nhập, bền vững và thịnh vượng, và là một bộ phận không thể tách rời của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025, thông qua nỗ lực chung của tập thể và các chính sách quốc gia phù hợp. Để hiện thực hoá tầm nhìn này, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào phát triển các tỉnh biên giới của khu vực TGPT và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

2. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Uỷ ban Điều phối chung ba nước CLV (JCC) trong việc thực hiện Bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Phát triển kinh tế – xã hội Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 cũng như các định hướng và quyết định được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 9. Những nỗ lực đó đã dẫn tới những thay đổi tích cực trong đời sống người dân và phát triển của khu vực TGPT CLV. Chúng tôi cũng hoan nghênh các kết quả đạt được tại Hội nghị Uỷ ban Điều phối chung CLV lần thứ 11 được tổ chức từ 17-19/12/2017 tại tỉnh Bình Phước, Việt Nam và Nhóm công tác về thảo luận Dự thảo Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030 từ ngày 27-28/1/2018 tại tỉnh Kratie, Cam-pu-chia.

3. Để thúc đẩy hội nhập kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì đà tăng trưởng của các nền kinh tế CLV, chúng tôi nhất trí thông qua Kế hoạch hành động Kết nối ba nền kinh tế Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam đến năm 2030 với vai trò là tài liệu định hướng cho hợp tác CLV, bao gồm nhưng không hạn chế các lĩnh vực kết nối về thể chế, hạ tầng, kinh tế và con người.

3.1 Kết nối thể chế bao gồm việc tăng cường phổ biến chính sách, trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng và thực thi các chính sách vĩ mô; đơn giản hoá các thủ tục để thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, giao thông, quản lý và phát triển đào tạo nguồn nhân lực; tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp ba nước hợp tác vì lợi ích chung.

3.2 Kết nối kinh tế và cơ sở hạ tầng tập trung vào các lĩnh vực như nâng cấp, hiện đại hóa và bảo đảm kết nối thông suốt và thuận lợi hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, năng lượng, thương mại, nông nghiệp, du lịch; hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng, tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên liên quan của sông Mê Công; rà phá bom mìn và các chất chưa phát nổ.

3.3 Kết nối con người bao gồm kết nối trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, kinh doanh, các hoạt động từ thiện, quản lý và phát triển đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu nhân dân.

Để triển khai Kế hoạch Hành động này, chúng tôi giao JCC xây dựng các kế hoạch, dự án cụ thể và đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, cập nhật Kế hoạch Hành động, phản ánh tình hình thực tế và nhu cầu của ba nước CLV.

4. Chúng tôi ủng hộ việc giao lưu, đối thoại và phối hợp giữa quốc hội và các cơ quan chính phủ cũng như các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp của ba quốc gia. Chúng tôi chúc mừng kết quả Hội nghị lần thứ sáu Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội các nước CLV về “Tăng cường giám sát của Quốc hội đối với các sáng kiến hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển” tổ chức từ ngày 2-3/8/2017 tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Chúng tôi nhất trí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thành tựu phát triển của ba nước, đặc biệt là các dự án phát triển chung, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp ba nước hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của hợp tác khu vực TGPT CLV.

5. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn và môi trường ổn định cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trong khu vực TGPT CLV. Chúng tôi tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc ngăn chặn và đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, buôn bán trái phép, bao gồm gỗ, ma tuý, buôn bán người và khủng bố; tiếp tục rà phá bom mìn (UXO) và các chất gây nổ tàn dư sau chiến tranh ở khu vực TGPT CLV. Chúng tôi nhấn mạnh Bộ, ngành của các quốc gia CLV cần phối hợp tổ chức các chương trình nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng đề nghị nâng cao hiệu quả của “đường dây nóng” để giải quyết các vấn đề khẩn cấp, nhất là ở cấp địa phương.

6. Chúng tôi cam kết phối hợp thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực TGPT CLV phù hợp với Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực TGPT CLV và Hiệp định xúc tiến và bảo hộ đầu tư. Chúng tôi giao JCC phối hợp với các cơ quan khác chuẩn bị kế hoạch hành động để thực hiện các hiệp định này.

7. Chúng tôi ghi nhận việc xây dựng “Báo cáo Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Cam-pu-chia và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho ba Bộ hoàn thiện kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su khu vực TGPT CLV và đệ trình xem xét tại Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 11.

8. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục giữa các nước CLV. Chúng tôi đề nghị nâng cao công tác thông tin và củng cố cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cam-pu-chia và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trong việc trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ đào tạo trong khu vực TGPT CLV.

9. Chúng tôi nhấn mạnh tiềm năng phát triển du lịch bền vững của khu vực TGPT CLV và khuyến khích việc tạo thuận lợi đi lại cũng như tăng cường xúc tiến du lịch “Ba quốc gia một điểm đến”. Chúng tôi đề nghị các Bộ trưởng phụ trách về du lịch hoàn thiện Kế hoạch phát triển du lịch cho khu vực TGPT CLV để trình thông qua tại Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 11.

10. Chúng tôi khẳng định cam kết tăng cường hợp tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt tại các khu vực biên giới của ba nước, thông qua đào tạo và/hoặc trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, nhất là trong tình huống bùng phát dịch bệnh.

11. Chúng tôi tái khẳng định cam kết bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý và quản lý hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước và rừng. Chúng tôi khuyến khích các ban ngành chính phủ và các bên liên quan khác tiếp tục lồng ghép vấn đề phát triển bền vững vào các chương trình hợp tác giữa ba nước CLV. Chúng tôi cũng khuyến khích tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin giữa ba nước thông qua các hệ thống chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm về lũ lụt, hạn hán, thảm họạ thiên tai và ô nhiễm xuyên biên giới.

12. Chúng tôi đánh giá cao việc các đối tác phát triển và các tổ chức tài chính quốc tế đã có những đóng góp cho sự phát triển của khu vực TGPT CLV. Chúng tôi khuyến khích JCC hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đối tác, tổ chức này trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch, dự án nhằm hỗ trợ triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam đến năm 2030.

13. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của cổng thông tin khu vực TGPT CLV trong việc cung cấp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin cập nhật, chính xác về tiềm năng, các chính sách ưu đãi dành cho khu vực TGPT CLV, và đề nghị Uỷ ban Điều phối chung thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử khu vực TGPT CLV.

14. Chúng tôi đánh giá cao Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã đồng ý chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao khu vực TGPT CLV lần thứ 11 vào năm 2020.

Tuyên bố chung được thực hiện tại Hà Nội, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và làm thành ba bản bằng tiếng Anh, ngày 31 tháng 3 năm 2018./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn