Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 14:39

Trường Sĩ quan Thông tin kết nghĩa với Trung tâm Huấn luyện sửa chữa của Cục Thông tin (Campuchia)

Ngày 27-10, dưới sự chứng kiến của đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức buổi lễ kết nghĩa với Trung tâm Huấn luyện sửa chữa, thuộc Cục Thông tin, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Hai bên ký kết biên bản kết nghĩa.

Tại buổi lễ, hai đơn vị thống nhất và ký biên bản kết nghĩa hợp tác. Trong đó, Trường Sĩ quan Thông tin sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo sĩ quan, giáo viên thông tin cho quân đội Hoàng gia Campuchia; mở các lớp tập huấn, cử cán bộ, giảng viên giúp đỡ đơn vị bạn trong xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, công tác quản lý, điều hành đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ trong triển khai các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai việc trao đổi giảng viên, cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý hành chính kỹ thuật cũng như hoạt động trao đổi đoàn theo đúng nguyên tắc đối ngoại quân sự giữa hai nước.

Nguồn: http://ttdn.khanhhoa.gov.vn