Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 02:37

Toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thể hiện ý chí, niềm tin, nguyện vọng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu tham dự Đại hội và cán bộ, đảng viên, sỹ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.


Thưa các đồng chí,

Đảng bộ Khánh Hòa là một trong những Đảng bộ thành lập rất sớm, vào ngày 24/02/1930 chỉ sau 3 tuần sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và đã trải qua 17 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là một thời điểm để Đảng bộ Khánh Hòa tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, sự tàn phá của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 năm 2020…, nên nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Khánh Hòa đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai  thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Giai đoạn 2016 – 2020, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của Khánh Hòa đã chuyển dịch theo hướng tích cực, đã chú trọng đầu tư phát triển ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. GRDP của tỉnh đứng thứ 23 cả nước và đứng thứ 6/14 tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc Trung Bộ; quy mô ngành dịch vụ đứng thứ 12 cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sau Đà Nẵng, Thanh Hòa, Nghệ An. Hiện nay Khánh Hòa tiếp tục là một trong 16 tỉnh, thành phố cân đối được ngân sách và có làm nghĩa vụ nộp về ngân sách Trung ương.

Trên địa bàn tỉnh, hệ thống đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chính sách xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững.

Công tác chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng như xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, thể hiện sự thực hiện nghiêm túc và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của Trung ương để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh Hòa; sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự nỗ lực trong điều hành của chính quyền các cấp, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân  Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Khánh Hòa vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Trong báo cáo chính trị đã nêu khá đầy đủ, ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội lưu ý và trong quá trình thảo luận các văn kiện của Đại hội chúng ta tập trung thảo luận để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Khánh Hòa còn có 4/20 chỉ tiêu chưa hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, phản ánh tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (đó là tốc độ tăng trưởng GRDP; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội). So với tiềm năng, lợi thế của một địa phương hội tụ nhiều thế mạnh, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn chưa tương xứng.

Quá trình đổi mới kinh tế còn thiếu đồng bộ, khả năng hội nhập khu vực và quốc tế còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường, cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được mục tiêu đề ra, nhưng chưa tương xứng với khả năng của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, ở miền núi còn cao, nhất là hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, như: đất đai, quy hoạch, xây dựng, công tác thẩm định giá… chưa tốt nên còn để xảy ra sai phạm, dẫn đến tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cán bộ chủ chốt của tỉnh bị xử lý kỷ luật, điều này làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, địa phương và gây bức xúc trong xã hội.

Tại Đại hội này, để đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng tập trung làm rõ những nguyên nhân chủ quan để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội,

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình bày trước Đại hội đã tiếp thu rất nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý và Nhân dân trong tỉnh; những góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị về phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Đại hội hôm nay, có một số vấn đề tôi xin nhấn mạnh thêm:

Thứ nhất, năm 2012, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, định hướng Khánh Hòa sẽ trở thành trung tâm kinh tế – du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vai trò động lực phát triển của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện và đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ, nhưng cũng còn nhiều việc cần phải tiếp tục thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh cần chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, mở ra định hướng phát triển mới cho một thời kỳ mới với yêu cầu, mục tiêu cao hơn, giải pháp phù hợp hơn để tiếp tục đưa Khánh Hòa ngày càng phát triển và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tỉnh Khánh Hòa vào thời điểm đó đứng ở vị trí nào, Khánh Hòa có thể trở thành trung tâm về du lịch dịch vụ của miền Trung và cả nước hay không, thì chúng ta phải hướng tới tầm nhìn xa hơn. Những định hướng lớn đó giúp Khánh Hòa trong công tác xây dựng quy hoạch sẽ toàn diện hơn, có tầm nhìn xa hơn.

Thứ hai, để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển, trong đó phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng Miền Trung – Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông – Tây. Tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao và kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.

Trong đó, thành phố Nha Trang  phải thật sự trở thành đô thị trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và thế giới, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, môi trường sạch đẹp. Đối với vịnh Cam Ranh, để trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, khu vực này cần được ưu tiên đầu tư để phát triển sôi động hơn về cảng biển, du lịch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh… Đối với khu vực vịnh Vân Phong, nhất là khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Vân Phong, cần phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại về du lịch, cảng biển logistics, thương mại, công nghiệp công nghệ cao… Phải xem việc phát triển khu vực  Bắc Vân phong, phát triển kinh tế biển là giải pháp đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Những nội dung đó đã thể hiện khá rõ trong dự thảo Chương trình hành động.

Đồng thời, tỉnh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng và chất lượng nguồn lao động để đón những luồng đầu tư mới từ nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới, thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm có sức cạnh tranh cao, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Khánh Hòa cần tận dụng quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt trong Luật Đầu tư (sửa đổi) để thu hút những dự án đầu tư lớn, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm, đặc biệt là chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển các doanh nghiệp phụ trợ. Cần định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đến từ các hiệp định song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, EVFTA…) để gia nhập vào thị trường quốc tế, tham gia mạnh hơn nữa vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, tỉnh cần tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa – xã hội, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển  kinh tế; đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đào tạo, thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế của tỉnh, tăng cường liên kết chặt chẽ với các bệnh viện lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng thời, gắn y tế với du lịch nhằm tạo lập thêm thương hiệu mới cho du lịch Khánh Hòa theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi. Khánh Hòa còn 2 huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo cao, do đó trong các chương trình xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, Khánh Hòa cần tập trung chỉ đạo và dành nguồn lực cùng với nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết giảm nghèo cho hai huyện miền núi, giảm sự chênh lệch phía Đông và phía Tây của Khánh Hòa trong nhiệm kỳ tới.

Thứ tư, Khánh Hòa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước và khu vực miền Trung – Tây Nguyên, là cửa ngõ lên Tây Nguyên, có Quân cảng Cam Ranh và đặc biệt có huyện Trường Sa, là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Do vậy, Khánh Hòa phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, chủ động có phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Thứ năm, cần tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, các đề án về phát triển kinh tế – xã hội theo hướng nâng cao chất lượng và sát với tình hình thực tế. Sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan chức năng, hoàn thiện vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, thực thi công vụ; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của tổ chức bộ máy và chất lượng của cán bộ, công chức.

Thứ sáu, với tinh thần quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước và của Nhân dân; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Thưa các đồng chí,

Thưa Đại hội,

Cùng với việc thảo luận quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công tác nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đơn thuần là thành công của tổ chức một Đại hội mà còn phải bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đó. Vì vậy, trong 5 năm tới, đề nghị các đồng chí đại biểu với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh cần thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín, trí tuệ, tư duy đổi mới, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của tỉnh, đó là những người quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân (vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc), hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, đồng thời, cần bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và bầu ra những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho Đảng bộ tỉnh để dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện và sớm ban hành chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự (lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ) để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bộ Chính trị tin tưởng rằng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và những thành tựu to lớn đạt được trong 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, một lần nữa, tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các vị đại biểu và Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nguồn: https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/toan-van-phat-bieu-cua-uy-vien-bo-chinh-tri-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tai-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-8188343/