Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:11

Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành đối ngoại nhân dân

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành đối ngoại nhân dân (17/11/1950 – 17/11/2020), Liên hiệp các tổ chức hữu Khánh Hòa tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi Tọa đàm

Tham dự buổi Tọa đàm có ông Hà Quốc Trị – Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Trần Văn Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Cao Ngọc Tâm – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo các Trường, Học viện quân đội có học viên Lào – Campuchia đang theo học địa bàn tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội hữu nghị thành viên; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu chào mừng, ông Lê Trung Hưng – Chủ tịch Liên hiệp đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển trong 70 năm qua của ngành Đối ngoại nhân dân và 33 năm thành lập Liên hiệp tỉnh. Những kết quả có được ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo tỉnh; sự đóng góp hết sức to lớn của các đồng chí lão thành, những người đi trước đã đặt nền móng vững chắc cho ngành đối ngoại nhân dân; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các đơn vị, địa phương; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, các bạn người nước ngoài sinh sống và làm việc trong tỉnh đã luôn đồng hành cùng Liên hiệp trong suốt nhiều năm vừa qua.

Tại buổi Tọa đàm, qua các bài tham luận của đại diện các đơn vị như Sở Ngoại vụ tỉnh, trường Đại học Nha Trang, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, Trường Sỹ quan Không quân chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho thấy công tác đối ngoại nhân dân hiện nay có những thuận lợi rất lớn. Với việc thực hiện đường lối đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại nhân dân và lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục, xã hội, quốc phòng, y tế, văn hóa… đồng thời nhận được sự yêu mến, cảm phục của bạn bè quốc tế dành cho nhân dân Việt Nam không chỉ về đấu tranh chống giặc ngoại xâm,  xây dựng và phát triển đất nước mà gần đây là ngăn chặn đại dịch COVID-19…

Nguyên lãnh đạo Liên hiệp qua các thời kỳ nhận hoa và quà tri ân từ Ban tổ chức

 

Trước những thuận lợi cơ bản đó, những biến chuyển sâu sắc khó lường của tình hình quốc tế đã và đang tác động sâu sắc đa chiều, tới phong trào nhân dân thế giới và quan hệ hợp tác giữa nhân dân các nước, đặt ra những vấn đề đổi mới với công tác Đối ngoại nhân dân. Thông qua các tham luận, ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới của các đại biểu, ông Lê Trung Hưng – Chủ trì buổi Tọa đàm đã đưa ra những kết luận chính cho công tác đối ngoại nhân dân hiện nay như sau:

Một là: Cần tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối đối ngoại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thấm nhuần sâu sắc và phát huy tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định rõ nhiệm vụ của Đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới là: Tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, giữ vững môi tường hòa bình, huy động ủng hộ quốc tế phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN.

Hai là: Cần quán triệt sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho các ngành, các cấp. Đặc biệt là Chỉ thị 38 ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Ba là: Nâng cao năng lực cán bộ; Cán bộ đổi mới tư duy, đột phá, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân theo tinh thần đa dạng hóa, mở rộng phạm vi hoạt động, đối tác cũng như lực lượng của Đối ngoại nhân dân, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, không chỉ bó hẹp trong các khuôn khổ truyền thống, mà mở rộng, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa – giáo dục, khoa học công nghệ…năng lực và uy tín của cán bộ phải ngang tầm nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân

Bốn là: Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, yêu chuộng hoà bình, thân thiện và cởi mở cho bạn bè thế giới biết. Vận động, tạo sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững hoà bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm ngành ngoại giao nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa sẽ luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

                                                                             Hồng Loan