Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 14:00

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Sáng ngày 14/7, tại Văn phòng Liên hiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Công tác đối nhoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. Ông Lý Bá Lin – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa chủ trì buổi tạo đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên như: tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bình Định, tỉnh Đăklăk và tỉnh Khánh Hòa.


Đại biểu các tỉnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm công tác đối ngoại nhân dân trong thực tế từ chính đơn vị mình về các vấn đề vận động viện trợ các tổ chức PCPNN cũng như trong việc phát triển, củng cố các Hội thành viên…. Bên cạnh đó, cũng có nhiều vấn đề các đại biểu quan tâm. Cụ thể là cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng lý luận về hoạt động động đối ngoại nhân dân; chủ động xây dựng cơ chế phối hợp đối ngoại nhân dân với đối ngoại của Đảng và Ngoại giao Nhà nước; xây dựng quan hệ đối ngoại nhân dân đối với các nước một cách bài bản; làm tốt công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước…


Quán triệt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên đã phát huy truyền thống của các thế hệ đối ngoại nhân dân đi trước, mạnh mẽ đổi mới, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; một số tỉnh đã đẩy mạnh và chủ động vận động viện trợ, nâng cao hiệu quả, tiếp nhân, sử dụng và quản lý tốt hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; từng bước khắc phục hạn chế trong công tác nghiên cứu, tham mưu và thông tin đối ngoại; tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, phát triển các tổ chức thành viên…

Hồng Loan