Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:46

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong cuộc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là tỷ lệ nghèo giảm từ 58% (năm 1990) xuống còn 10% (năm 2014). Thành tựu này có được là nhờ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự quyết tâm thoát nghèo của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang hoạt động tại Việt Nam.

Trẻ em Việt Nam tại các vùng khó khăn

Theo thống kê từ Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiện nay có khoảng 800 – 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) đang hoạt động tại Việt Nam. Phương thức hoạt động cơ bản là trực tiếp làm dự án, phi dự án hoặc thực hiện thông qua các cơ sở tại địa phương. Các tổ chức đã triển khai viện trợ rộng khắp các 63 tỉnh thành, trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục – đào tạo, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên – môi trường .v.v.. Các hoạt động tiêu biểu của các TCPCPNN tại Việt Nam bao gồm:
– Các dự án liên quan đến vấn đề an sinh xã hội: giúp đỡ cộng đồng; những người có hoàn cảnh khó khăn; các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật; nạn nhân của chiến tranh, thiên tai…
– Các dự án liên quan đến y tế: tặng và hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc men, xây dựng trạm xá, bệnh viện, tổ chức khám chữa và các chương trình phẩu thuật miễn phí cho người nghèo…
– Các dự án về giáo dục: giúp xây dựng trường học, lớp học, cung cấp trang thiết bị giảng dạy, trợ cấp điều kiện vật chất để cải thiện cuộc sống của học sinh nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, tổ chức các chương trình vui học ngoại ngữ với sự tham gia của các giáo viên tình nguyện bản xứ…
– Các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống cho người nghèo ở nông thôn và thành thị, xây dựng cơ sở hạ tầng công nông nghiệp, giúp đỡ người dân kiến thức và công cụ làm kinh tế…
– Các dự án cộng đồng ở đơn vị huyện, xã như chống suy dinh dưỡng, cung cấp trang thiết bị y tế cho trạm xá xã, đào tạo cán bộ y tế chú trọng đến vấn đề y tế cộng đồng..
Từ sau năm 1986, giá trị viện trợ của các TCPCPNN đã gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổng giá trị viện trợ trong năm 2016 đạt đến 300 triệu USD. Đây là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của các TCPCPNN, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể.

Hoạt động tặng xe đạp cho học sinh nghèo Việt Nam của tổ chức Phi chính phủ Aid for Kids (Hoa Kỳ)

Số lượng các TCPCPNN không ngừng tăng lên trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực xóa đói – giảm nghèo, trong đó phải kể đến hoạt động của các tổ chức tiêu biểu như: tổ chức Tầm nhìn thế giới, Nhà ở nhân đạo quốc tế, tổ chức OXFAM, tổ chức CARE, Brittany’s Hope, tổ chức Vì hòa bình, Operation Smile, Aid for Kids, Tổ chức tình nguyện vì giáo dục,.v.v.. Các tổ chức đã xây quỹ vì người nghèo, thực hiện khám chữa bệnh miễn phí tại vùng sâu vùng xa, xây dựng cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục và y tế, hỗ trợ ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, phòng chống biển đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Tổ chức Phi chính phủ Operation Smile

Như vậy, từ khi tiến hành mở cửa hội nhập kinh tế, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các TCPCPNN cả về nguồn vốn và nguồn nhân lực. Nguồn viện trợ nhân đạo này không chỉ góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, mà còn đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo, nâng cao đời sống và năng lực của người dân Việt Nam./.

Thanh Vân