Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 23:53

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 5 nhiệm vụ của VUFO

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của VUFO trong nhiệm kỳ tới. Báo Thời Đại xin trích toàn văn bài phát biểu.

5 nhiem vu de vufo de nang cao hieu qua cong tac doi ngoai nhan dan nhiem ky toi
Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội VUFO VI

Thưa Đại hội,

Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới toàn thể Đại hội, các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chào mừng nồng nhiệt nhất và chức Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

Cách đây hơn 69 năm, ở thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra rất quyết liệt, đầy hy sinh, gian khổ, ngày 19/11/1950, Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam – tổ chức tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ra đời. Trong thư gửi Hội nghị hoà bình ở Việt Nam – Hội nghị thành lập Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhân dân Việt Nam ta cũng như nhân dân các nước trên thế giới đều yêu chuộng hoà bình, để xây dựng một xã hội dân chủ tốt đẹp”. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, trong gần 70 năm qua, với tư cách là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp và những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta trong các giai đoạn lịch sử; góp phần hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thoát khỏi thế bị bao vây cấm vận, cũng như trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nỗ lực vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; duy trì và củng cố môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; nâng cao không ngừng uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong cả nước. Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn các tổ chức nhân dân, bạn bè quốc tế đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy những hạn chế, bất cập trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên cần sớm khắc phục. Đó là, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Liên hiệp trong công tác đối ngoại; phương thức hoạt động và nội dung còn chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao. Công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược và thông tin đối ngoại đã được Liên hiệp chú trọng thúc đẩy, nhưng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bộ máy còn một số hạn chế, bất cập, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Liên hiệp nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Thưa Đại hội,

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới đã đưa đất nước ta bước sang một giai đoạn phát triển mới. Sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng cường với thế và lực mới. Đời sống nhân dân ta không ngừng được nâng cao, cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước ta không ngừng được nâng cao. Song, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua trên con đường phát triển của mình.

Thế giới bên ngoài cũng đang chuyển biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc, đa chiều đến phong trào nhân dân các nước. Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xâm phạm chủ quyền quốc gia, xung đột, bất ổn chính trị, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo… vẫn diễn ra ở nhiều nơi ở khu vực và trên thế giới. Cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, nhất là giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa thực dụng ngày càng nổi lên trong quan hệ quốc tế. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày một gia tăng và trở nên gay gắt. Đặc biệt, những diễn biến phức tạp ở Biển Đông tác động tiêu cực, tiềm ẩn rủi ro, đe doạ hoà bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Trong bối cảnh đó, để thực hiện được mục tiêu “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”, một mặt, chúng ta cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, sự đồng thuận và tham gia đóng góp tích cực của toàn xã hội, mặt khác cần tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ và hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân các nước trên thế giới. Bài học về sức mạnh của nhân dân và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

5 nhiem vu de vufo de nang cao hieu qua cong tac doi ngoai nhan dan nhiem ky toi
Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Báo cáo chính trị của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VI trình Đại hội đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, tôi cơ bản đồng tình; đồng thời nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận và thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị trong nhiệm kỳ tới:

Trước hết, tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, cách làm mới. Cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng, trong công tác của mình cần nắm vững, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” với phương châm hành động chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”: Giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc và những giá trị cao đẹp của văn hoá Việt Nam – nền văn hoá yêu chuộng hoà bình, một chân trời mới của tiến bộ xã hội và phát triển con người, tập trung vào các trong tâm công tác, theo định hướng chủ đề Đại hội VI xác định: “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc“. Tiếp tục mở rộng đa phương hoá, đa dạng hoá, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trước hết, tập trung duy trì và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các địa bàn trọng điểm và một số trung tâm kinh tế – văn hoá quan trọng khác để góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, uy tín, hình ảnh quốc tế của đất nước ta, đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Thứ hai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, góp phần bảo đảm hiệu lực quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phù hợp với ưu tiên của đất nước trong từng giai đoạn, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc thực hiện thật tốt các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc đề ra.

Thứ tư, phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Điểm cuối cùng, song hết sức quan trọng là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thưa Đại hội,

Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Đại hội VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức vào thời điểm chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2020, một năm đầy ắp các sự kiện quan trọng của đất nước, và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng bước sang năm kỷ niệm lần thứ 70 Ngày truyền thống của mình, cũng là năm Việt Nam chúng ta thực thi các trọng trách Chủ tịch ASEAN, Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Với quyết tâm mới, khí thế mới, chúng ta tin tưởng rằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, đạt được những thành tích mới to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong lòng bạn bè quốc tế.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: https://thoidai.com.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-quoc-vuong-goi-mo-5-nhiem-vu-cua-vufo-93985.html