Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 06:08

Thành quả công tác phi chính phủ nước ngoài tại Khánh Hòa

Công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) được Đảng và Nhà nước ta xác định là mảng công tác quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Thông qua công tác PCPNN, chúng ta làm cho bạn bè quốc tế tăng cường hiểu biết hơn về Việt Nam, có tình cảm, yêu mến và nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc nhận tài trợ thể hiện sự trân trọng tình cảm của ta đối với bạn bè quốc tế.
Tại Việt Nam, các tổ chức PCPNN đã vào hoạt động từ nhiều thập kỷ qua và có những thay đổi gắn liền với những giai đoạn lịch sử cụ thể của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Kể từ năm 1986, nhờ chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức PCPNN, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước, số lượng các tổ chức PCPNN có quan hệ với Việt Nam tăng lên và giá trị viện trợ cũng ngày càng tăng dần. Hiện có trên 900 tổ chức PCPNN có quan hệ với Việt Nam, riêng tỉnh Khánh Hòa có gần 50 tổ chức đăng ký địa bàn hoạt động.
Thời gian qua, lĩnh vực hoạt động của các tổ chức PCPNN ở Khánh Hòa chủ yếu là xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em, cung cấp nước sạch. Chương trình viện trợ của các tổ chức PCPNN đặc biệt tập trung vào những vùng còn nghèo, vùng sâu, vùng xa và ngày càng tập trung hơn vào các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Khánh Hòa. Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần cải thiện môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân vùng dự án, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đối tượng hưởng lợi, đặc biệt là các nhóm đối tượng chịu nhiều rủi ro và thiệt thòi như: phụ nữ, trẻ em tật nguyền, dân tộc ít người; góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Đồng hành cùng nhân dân Khánh Hòa, viện trợ của các tổ chức PCPNN là một trong những nguồn lực hỗ trợ tích cực góp phần nâng cao đời sống cho người dân còn nhiều khó khăn. Một số dự án của các tổ chức PCPNN tuy quy mô và giá trị không lớn nhưng đã tạo ra hiệu quả trực tiếp cho người dân, tạo ra những khu vực dân cư được nâng cao chất lượng cuộc sống mang tính lâu dài. Trong các lĩnh vực ưu tiên, các tổ chức PCPNN hoạt động tại Khánh Hòa tập trung hỗ trợ chủ yếu vào y tế và giáo dục vì xác định đây là yếu tố then chốt đảm bảo nền tảng cho phát triển bền vững. Do đó, giáo dục và y tế cũng là những lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN. Tiêu biểu có thể kể đến “Dự án nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở” của tổ chức Atlantic Philanthropies (Mỹ) với tổng giá trị viện trợ hơn 5,4 triệu đô la Mỹ.


Trong 30 năm qua, kết quả giải ngân các dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh đạt hơn 30 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu thu thập chưa đầy đủ từ năm 2006 đến nay, hàng năm có từ 55 đến 70 tổ chức PCPNN tham gia tài trợ từ thiện nhân đạo và phát triển cho các dự án và viện trợ lẻ trên địa bàn tỉnh. Các khoản tài trợ đến từ 20 quốc gia như Hà Lan, Hoa Kỳ, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Pháp, Na Uy, Hàn Quốc…, các tổ chức đa phương như Liên hiệp quốc, Ngân hàng thế giới… và kiều bào ta đến từ các nước trên thế giới. Tổng giá trị viện trợ cho các dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tính từ năm 2006 đến nay đạt xấp xỉ 24 triệu đô la Mỹ.
Đánh giá cao các hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN, tỉnh Khánh Hòa luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN đến hoạt động viện trợ nhân đạo, phát triển kinh tế – xã hội trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước Việt Nam. Các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong quản lý, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức; tổng hợp tình hình hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định. Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN triển khai tại tỉnh đều được tiếp nhận, quản lý và sử dụng đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.
Các tổ chức PCPNN khi đến hoạt động tại Khánh Hòa đều chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và quy định của các cơ quan chức năng tại địa phương; tuân thủ việc đăng ký hoạt động, kịp thời xin gia hạn giấy phép theo đúng quy định; thể hiện tinh thần hợp tác cao, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chương trình, dự án do tổ chức mình tài trợ. Trong hoạt động chưa có biểu hiện phức tạp liên quan tới chính trị, an ninh – quốc phòng và tôn giáo.
Ba mươi năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng các tổ chức PCPNN vẫn miệt mài đồng hành cùng người dân Khánh Hòa giải quyết các vấn đề khó khăn trong đời sống. Trân trọng sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức nước ngoài, chúng ta chân thành cảm ơn tấm lòng hữu nghị của bạn bè quốc tế và hy vọng các tổ chức PCPNN tiếp tục hỗ trợ bộ phận người dân nghèo Khánh Hòa trong những năm tới.

Thanh Lâm.