Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 14:15

Tập huấn tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho 250 cán bộ Đoàn

Sáng 7-7-2016, tại TP. Nha Trang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho 250 cán bộ Đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ TTTT đến dự. Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn đã được trang bị những kiến thức cơ bản về: Đường lối đối ngoại và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta; những kết quả đạt được và phương hướng trong thời gian tới của công tác đối ngoại; các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia, những cơ hội, thách thức đối với Việt nam trong quá trình hội nhập; vấn đề an ninh chủ quyền biên giới quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nguồn: khanhhoa.gov.vn