Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 02:15

Tập huấn hình thành nhu cầu dự án/phi dự án mời gọi viện trợ PCPNN cho cán bộ huyện Khánh Vĩnh

Thực hiện kế hoạch công tác PCPNN năm 2014 và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; để có cơ sở dữ liệu trong việc quan hệ, giới thiệu và mời gọi viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); sáng ngày 25/7/2014, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn về hình thành nhu cầu dự án/phi dự án mời gọi viện trợ PCPNN cho huyện Khánh Vĩnh.

Gần 50 người là lãnh đạo, đại diện của các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã đến tham dự lớp tập huấn trên.

Ông Nguyễn Bá Chiến – Phó CT Liên hiệp CTCHN Khánh Hòa phát biểu

Trong buổi tập huấn, các báo cáo viên của Liên hiệp đã giới thiệu tổng quan về công tác Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Gợi ý một số lĩnh vực ưu tiên cần mời gọi tài trợ cũng như hướng dẫn các kỹ năng trong việc xây dựng nhu cầu mời tài trợ, cách viết dự án và các thủ tục, trình tự để phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN…

Ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng Ban PCPNN trình bày nội dung tập huấn

Đây là lần thứ 3, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa tiến hành tập huấn cho các huyện trên địa bàn tỉnh về công tác PCPNN. Buổi tập huấn được đánh giá là cần thiết và bổ ích cho cán bộ cấp cơ sở để nâng cao hiểu biết, tăng khả năng thực hiện và tham gia hiệu quả vào công tác này.