Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 14:43

Tập huấn hình thành nhu cầu dự án/phi dự án mời gọi viện trợ PCPNN cho cán bộ huyện Khánh Sơn

Thực hiện công tác PCPNN năm 2014, sáng 22/8/2014, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa đã tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về hình thành nhu cầu dự án/phi dự án mời gọi viện trợ PCPNN cho huyện Khánh Sơn.
Gần 60 cán bộ là lãnh đạo, đại diện của các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, tổ chức Hội, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã đến tham dự lớp tập huấn này.

Qua buổi tập huấn, các cán bộ tham dự đã hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp, nắm bắt các thông tin cơ bản về lĩnh vực PCPNN đồng thời được trang bị các kỹ năng cần thiết để xây dựng nhu cầu, cách viết dự án để mời gọi viện trợ PCPNN.

Qua hoạt động này, Liên hiệp đã được biết đến là cầu nối chính thức trong quan hệ và vận động viện trợ PCPNN, đúng với nhiệm vụ đầu mối trong quan hệ và vận động đã được UBND tỉnh giao cho Liên hiệp theo Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 25/12/2009.