Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 01:33

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho 32 tỉnh, thành phía Nam

Ngày 21-4, tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại (đại diện của các cơ quan như: Ban Tuyên giáo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin – Truyền thông, Báo, Đài,…) của 32 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau). Đến dự có các ông: Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Ngọc Hà – Phó Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đắc Tài – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Ngọc Hà nhấn mạnh, Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị, lực lượng chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường rèn luyện trình độ chuyên môn, kỹ năng để nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài khẳng định, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa con người Việt Nam và thế mạnh của Khánh Hòa đến du khách, kiều bào ta ở nước ngoài. Tỉnh đã chú trọng công tác giới thiệu, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; không ngừng đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; một số nội dung cơ bản của công tác thông tin đối ngoại; phát triển thông tin đối ngoại tại địa phương; công tác ngoại giao nhân dân góp phần tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của các nước; tình hình tôn giáo Việt Nam năm 2015 và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên phạm vi cả nước, những vấn đề chung về công tác phân giới, cắm mốc và công tác quản lý biên giới trên đất liền.

Ý Nhi