Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 05:03

TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CHO LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

Trong hai ngày 09 và 10/6/2016, tại Nha Trang – Khánh Hòa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Tham gia lớp tập huấn có 23 Liên hiệp, ngoài Liên hiệp các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên còn có Liên hiệp một số tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Ông Vũ Xuân Hồng – Chủ tịch Liên hiệp CTC hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: đồng chí Vũ Xuân Hồng – Chủ tịch, đồng chí Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch, đồng chí Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp, Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân PACCOM, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban công tác địa phương.


Trong hai ngày, các học viên đã được các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày những nội dung như: Quan điểm, đường lối đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 – 2021 của Đảng, Nhà nước ta được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước và Công tác phi chính phủ nước ngoài, Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 41/2013/QĐ-TTg, và Cơ chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên ở Trung ương và các tổ chức thành viên của các Liên hiệp địa phương; Phát triển tổ chức, hội viên và xã hội hóa hoạt động Liên hiệp địa phương và các tổ chức địa phương.


Việc tổ chức các lớp tập huấn cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương là rất cần thiết, không chỉ bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, lý luận, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công tác tại Liên hiệp, mà còn là dịp để các cán bộ Liên hiệp các tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân từ trung ương đến địa phương theo đường lối đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Ý Nhi