Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:55

Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Ông Đặng Văn Pháo – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh: 

Tiếp tục lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác tư pháp

 

 

Thời gian qua, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tư pháp đã được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. Ví dụ như, hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đều nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân. Với sự tham mưu của nhiều cơ quan liên quan, trong đó, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh cũng được mời tham gia. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải đáp cho công dân và giao việc cho các cơ quan chức năng giải quyết, giải tỏa vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, thể hiện tính dân chủ trong giao tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với người dân. Tuy nhiên, từ công tác tiếp công dân cũng cho thấy, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng ở địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác tư pháp chưa chặt chẽ. Việc bố trí cán bộ tham mưu ở một số nơi chưa phù hợp nên chất lượng tham mưu chưa cao. Một số cán bộ còn nể nang, không thực hiện đúng các quy định của Đảng, giải quyết công việc lúng túng, dẫn tới bức xúc, khiếu kiện.

Tôi mong mỏi Đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ sáng suốt lựa chọn được những nhân tố ưu tú, những cá nhân có trình độ, bản lĩnh, liêm chính, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân vào Ban Chấp hành, để đồng sức đồng lòng vạch chiến lược phát triển Khánh Hòa 5 năm tới. Trong đó, sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp. Đồng thời, lãnh đạo phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Qua đó, tích cực cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

N.V (Ghi)

   ______________________________________________

Thạc sĩ Hoàng Ngọc Đạo – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh:

Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chú trọng công tác cán bộ

 

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi tin tưởng và kỳ vọng đại hội sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành là những người đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả để đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ tới, tôi rất mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn kỷ cương, nề nếp, uy tín của Đảng; xây dựng, củng cố niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên như nghị quyết đã chỉ ra. Trong công tác cán bộ, cần tiếp tục công khai, minh bạch quy trình tuyển chọn cán bộ; tổ chức thi tuyển công chức bảo đảm khách quan, công bằng, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Đối với thế hệ trẻ, tôi mong muốn Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng với đoàn viên, thanh niên và có những giải pháp thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ có cơ hội, môi trường khẳng định bản thân, được cống hiến và trưởng thành

Giang Đình (Ghi)

 

Bà Phạm Thị Hòa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diên Khánh:

Mong muốn có thêm nhiều nữ cán bộ lãnh đạo

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một sự kiện chính trị lớn, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nên các tầng lớp phụ nữ rất quan tâm. Phụ nữ Diên Khánh thời gian qua cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chào mừng đại hội; tổ chức góp ý về dự thảo báo cáo chính trị. Thông qua đó, chị em bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ đưa các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa của tỉnh.
Hiện tại, trên địa bàn huyện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy còn thấp, vì vậy, tỉnh cần quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo, phát triển cho phụ nữ, tăng tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị để ngày càng có thêm nhiều cán bộ lãnh đạo là nữ giới, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, phụ nữ trên địa bàn huyện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp đang giảm dần từ 60% xuống còn 40%, vì vậy, tỉnh cần đầu tư phát triển mạnh các ngành, nghề, nhất là du lịch, dịch vụ để lực lượng lao động nữ nông thôn có cơ hội tham gia các ngành nghề khác, ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện nay chỉ còn 450 hộ, chiếm khoảng 1,17%, trong đó hộ nghèo có phụ nữ là 403 hộ. Tuy nhiên, một bộ phận hộ phụ nữ nghèo nằm trong đối tượng khó thoát nghèo, vì vậy, tỉnh cần quan tâm hơn đến những đối tượng yếu thế này để đảm bảo an sinh xã hội.

M.T (Ghi) 

________________________________________________

Bác sĩ Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa:

Quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Là một bác sĩ, hàng ngày khám chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi thấy cuộc sống phần nhiều của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển vẫn còn khó khăn, việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế còn hạn chế. Vì vậy, tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ đề ra các định hướng, chú trọng tới công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trong những năm qua, công tác y tế đã được quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; triển khai nhiều biện pháp khống chế dịch bệnh có hiệu quả; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chúng tôi tiếp tục mong muốn đại hội lần này sẽ dành nhiều sự quan tâm tới công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, có nhiều quyết sách về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đặc biệt có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ bác sĩ. Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; đẩy mạnh xã hội hóa công tác khám chữa bệnh; phát triển tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng…

Riêng đối với Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm, sớm đầu tư thêm trang thiết bị y tế hiện đại để bệnh viện có thể triển khai một số kỹ thuật mới, qua đó nâng cao hơn chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thảo Ly (Ghi)

Hồng Loan (Tổng hợp)

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025-tam-tu-nguyen-vong-cua-cac-tang-lop-nhan-dan-trong-tinh-huong-ve-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-8186605/

Nguồn:https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025-tam-tu-nguyen-vong-cua-cac-tang-lop-nhan-dan-trong-tinh-huong-ve-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-8186267/