Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 14:39

Nhóm đặc trách cấp cao thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025

     Từ ngày 31/3 – 1/4 tại Ban thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Indonesia, Nhóm đặc trách cấp cao (HLTF) về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên bàn về kế hoạch công tác năm 2022, quy tắc nhóm và các yếu tố cốt lõi của Tầm nhìn.

Cuộc họp do Campuchia, Chủ tịch ASEAN và Malaysia, Chủ tịch Thường trực của Nhóm đặc trách cấp cao (HTLF), đồng chủ trì với sự tham dự 10 quốc gia thành viên ASEAN.

Quốc gia Chủ tịch ASEAN, Campuchia nhấn mạnh việc giải quyết các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đòi hỏi phải có hành động và phản ứng chung, đặc biệt là trong bối cảnh siêu xu hướng và bối cảnh địa chính trị và kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Nhóm đặc trách cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Trong khi đó, quốc gia đồng chủ trì Malaysia nhấn mạnh, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều có “mong muốn mạnh mẽ và thực sự trong việc khai thác các cơ hội và giải quyết các thách thức theo cách hợp tác, phù hợp và mang tính xây dựng nhất có thể”.

Tại cuộc họp, Nhóm đặc trách cấp cao đã chính thức bắt đầu công việc của mình với việc thông qua quy tắc nhóm (RoP) và kế hoạch làm việc cho năm 2022. Quy tụ các nhân vật nổi tiếng (EP), đại diện cấp cao (HLR) từ mỗi quốc gia thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN, nhóm đặc trách có nhiệm vụ phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Nhóm đặc trách cấp cao cũng đang thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 do các Nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11/2020, trong đó quy định “việc phát triển Tầm nhìn Sau năm 2025 sẽ được tiến hành toàn diện, thực chất, cân đối, bao trùm và phối hợp; sử dụng cách tiếp cận toàn Cộng đồng để phối hợp các nỗ lực liên trụ cột của Cộng đồng ASEAN và giữa các cơ quan ban ngành nhằm giải quyết sự phức tạp ngày càng gia tăng của các cơ hội và thách thức mà ASEAN phải đối mặt ”.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký ASEAN, Dato Lim Jock Hoi đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình xây dựng Cộng đồng ASEAN và chia sẻ quan điểm về Tầm nhìn sau năm 2025. Đồng thời, nhóm đặc trách đã có buổi tiếp xúc với Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) như một phần trong quá trình tham vấn các bên liên quan./.

Nguồn:https://aseanvietnam.vn/post/nhom-djac-trach-cap-cao-thao-luan-ve-tam-nhin-cong-djong-asean-sau-nam-2025