Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 00:11

Nhanh chóng triển khai chương trình hành động với tinh thần dám nghĩ, dám làm

   Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình thế giới, khu vực, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối thoại nhân dân và về mô hình tổ chức liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương; thảo luận nhóm về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 12, nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Đã có 49 ý kiến tại 5 nhóm thảo luận phát biểu đóng góp về các nội dung, nhóm vấn đề quan trọng mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gợi ý và đề nghị đại biểu tham gia góp ý.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết khi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đề xuất những ý tưởng mới, kiến nghị nhiều giải pháp của các đại biểu thông qua các cuộc thảo luận; qua đó nhằm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

“Đây là cơ sở tốt để toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như từng tổ chức thành viên xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời qua đó để cơ quan thường trực tổng hợp, tham mưu, kiến nghị với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm thể chế hoá các chỉ thị của Đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở trung ương và địa phương”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá, Hội nghị đã tạo cơ hội để giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Liên hiệp hữu nghị. Đặc biệt, chuyến về thăm những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ là cơ hội hiểu biết hơn về con người, truyền thống văn hoá cách mạng của Cao Bằng, giúp tăng cường ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của của từng thành viên đối với Tổ quốc.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga đề nghị các đại biểu thông tin, báo cáo đầy đủ đến các tổ chức thành viên về kết quả của Hội nghị. “Từng tổ chức thành viên cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình hành động của Liên hiệp hữu nghị và của tổ chức mình bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, với tinh thần “nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại tháng 12/2021″, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nói.

Kết thúc Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân lần tiếp theo cho đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Nhanh-chong-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-voi-tinh-than-dam-nghi-dam-lam-06-97205.html?lang=vn