Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 04:52

NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII về kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

lần thứ VII về kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành trong 02 ngày 30 – 31/7/2020 tại thành phố Nha Trang đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Ban Thường trực Liên hiệp nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Khánh Hòa gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Thường trực gồm 03 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Kết quả cụ thể như sau:

I. Ban Thường trực:

 1. Lê Trung Hưng – Chủ tịch
 2. Huỳnh Phương Minh – Phó Chủ tịch chuyên trách kiêm Tổng thư ký
 3. Dương Nam Khánh – Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

II. Ban Thường vụ:

 1. Dương Thị Hương Giang
 2. Trương Tấn Hùng
 3. Lê Trung Hưng
 4. Dương Nam Khánh
 5. Nguyễn Thanh Lâm
 6. Huỳnh Kim Lê
 7. Huỳnh Phương Minh

III. Ban Chấp hành:

 1. Lê Thị Mỹ Bình
 2. Hoàng Chi Chi
 3. Trần Chiến
 4. Phan Hữu Chính
 5. Trương Hồng Dũng
 6. Phạm Thái Đài
 7. Dương Thị Hương Giang
 8. Huỳnh Mộng Giang
 9. Nguyễn Thị Hà
 10. Đào Việt Hà
 11. Nguyễn Hoàng Vân Hạ
 12. Phạm Chí Hải
 13. Phan Đình Huân
 14. Giả Kim Hùng
 15. Trương Tấn Hùng
 16. Lê Trung Hưng
 17. Nguyễn Thị Thanh Hương
 18. Dương Nam Khánh
 19. Nguyễn Thanh Lâm
 20. Huỳnh Kim Lê
 21. Đoàn Minh Long
 22. Huỳnh Phương Minh
 23. Nguyễn Ý Nhi
 24. Cung Phú Quốc
 25. Đinh Đỗ Quyên
 26. Đống Lương Sơn
 27. Nguyễn Thị Lệ Thanh
 28. Nguyễn Thị Thu Thanh
 29. Khổng Trung Thắng
 30. Nguyễn Đình Thoan
 31. Lê Đình Thuần
 32. Nguyễn Thị Bích Thủy
 33. Nguyễn Tấn Trung

IV. Ban Kiểm tra:

 1. Huỳnh Phương Minh – Trưởng ban
 2. Trần Chiến – Ủy viên
 3. Nguyễn Hoàng Vân Hạ – Ủy viên

Điều 2. Cơ quan thường trực Liên hiệp hoàn chỉnh hồ sơ kết quả bầu cử, báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Cơ quan thường trực Liên hiệp và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.