Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:38

Nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong thời gian 02 ngày (08-09/10), các học viên được đồng chí báo cáo viên của Bộ Ngoại giao (đồng chí Nguyễn Minh Hằng – Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế đa phương, đồng chí Châu Mai Anh – tập sự Phó cục trưởng Cục lễ tân nhà nước, đồng chí Trịnh Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại – Học viện Ngoại giao) thông tin về bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam; những quy định, cơ hội và thách thức liên quan đến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); những vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp; một số kỹ năng giao tiếp, thuyết trình với đối tác quốc tế. Ngoài ra, học viên còn được phổ biến một số nội dung Quyết định 1336 ngày 24-7-2020 của Tỉnh ủy về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; thực hành một số kỹ năng công tác lễ tân đối ngoại…

Đây là lớp tập huấn do Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ ngoại giao tổ chức lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2020 cho hơn 90 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng về hội nhập quốc tế công tác lễ tân, đối ngoại… góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

     Hồng Loan