Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:18

Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ của Liên hiệp địa phương về công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 23/12/2020, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và cán bộ của Liên hiệp các tỉnh/ thành phố về công tác đối ngoại nhân dân”.

 

Tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 25/12/2020, với nhiều nội dung trọng tâm như: Bối cảnh khu vực, thế giới, trong nước và những tác động đến quan hệ đối ngoại nói chung và hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị nói riêng; Công tác phi chính phủ nước ngoài: Tình hình, những vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị trong thực hiện Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 và kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng dự án phát triển; Thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân đa phương; Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; Phong trào nhân dân thế giới và những yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay…

Đặc biệt, trong dịp tập huấn lần này, các cán bộ Liên hiệp địa phương sẽ tham gia chuyến đi khảo sát thực địa, trao đổi kinh nghiệm tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và tham quan một số dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cũng như những kiến thức cần thiết trong công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ của Liên hiệp các tỉnh/ thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới./.

Nguồn: http://vufo.org.vn/Nang-cao-nang-luc-cho-lanh-dao-va-can-bo-cua-Lien-hiep-dia-phuong-ve-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-12-5220.html?lang=vn