Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 01:25

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

   “Toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp hiệu quả hơn cho đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung…”.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Đây là ý kiến chỉ đạo của Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – tại Hội nghị toàn quốc công tác Đối ngoại nhân dân năm 2022. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tỉnh uỷ – UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức vào sáng nay (7/7) tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã lần đầu tiên chính thức khẳng định vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Ngày 5/1/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trước đó, tháng 9/2019 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 38 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tháng 3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 422 lần đầu tiên phê duyệt Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

“Đây là những dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác đối ngoại nhân dân nói chung cũng như hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nói riêng. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng và tính hệ thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, một lực lượng nòng cốt trên mặt trận này”, Đại sứ Nguyễn Phương Nga nói.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga tặng quà lưu niệm tới Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Đại sứ lưu ý, với vai trò là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột của đối ngoại, trách nhiệm trên vai những người làm công tác đối ngoại nhân dân cũng nặng nề hơn, đòi hỏi toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đóng góp hiệu quả hơn cho đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ở cả Trung ương và địa phương đã rất tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Chỉ thị 38 và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như trong công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên chưa đồng đều, có nơi chưa đạt yêu cầu. Mô hình tổ chức của các Liên hiệp Hữu nghị địa phương chưa thống nhất, việc thực chế độ, chính sách đối với cán bộ chưa nhất quán, chưa có sự gắn kết chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa trung ương và địa phương, thông tin chỉ đạo, định hướng còn chưa kịp thời…

Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 có nhiệm vụ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 12, về phương hướng, nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Chỉ thị 12 và Báo cáo về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có xây dựng mô hình tổ chức Liên hiệp Hữu nghị địa phương.

Qua đó, đề xuất giải pháp về nội dung, phương thức triển khai hoạt động trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài cũng như về bảo đảm nguồn lực, xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga hy vọng, các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tập trung, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực để Hội nghị thành công tốt đẹp, khởi đầu một cách làm mới, ghi một dấu ấn mới trong sự phát triển của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra vào ngày 7/7, Đại sứ Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao quà an sinh cho tỉnh Cao Bằng, gồm: 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 700 triệu đồng, 500 triệu đồng quà an sinh xã hội, 10.000 USD học bổng cho học sinh nghèo.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-trong-he-thong-Lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-Viet-Nam-06-97202.html?lang=vn