Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 21/05/2024 13:27

Một vài suy nghĩ về chính sách thu hút kiều bào

Trong những năm qua, qua quá trình làm việc với các cơ sở nghiên cứu khoa học ở trong nước, chúng ta thấy sự đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ngày càng tăng từ đóng góp về mặt kinh tế, tài chính cho đến khoa học công nghệ.

Về kinh tế, riêng kiều hối năm 2013 đạt được con số 11 tỷ USD và đứng hàng thứ 9 trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Lượng kiều hối này là một đóng góp có ý nghĩa (khoảng 7%) trong Tổng sản lượng quốc gia (GDP) của năm 2013 là 155.82 tỷ USD.
Sở dĩ lượng kiều hối trong những năm gần đây tăng khoảng 10% vì những yếu tố như động lực từ cơ hội đầu tư và chính sách thông thoáng hơn. Nếu chính sách đầu tư và luật đầu tư tạo được môi trường đầu tư thông thoáng hơn nữa thu hút đầu tư vào cơ sở kinh doanh một cách ổn định và bền vững, thì sẽ tạo ra sức bật trong việc thu hút mạnh hơn nữa nguồn vốn đầu tư của NVNONN.
Về trí thức Việt kiều, từ ngay sau khi thống nhất đất nước, rất nhiều trí thức Việt kiều từ khắp năm châu đã về nước và đóng góp cho đến ngày nay. Nền kinh tế và khoa học công nghệ cũng có những bước tiến triển cùng sự phát triển của đất nước. Việt Nam ngày hôm nay đã hội nhập quốc tế và làm bạn với tất cả mọi nước, do đó sự đòi hỏi và thách thức về khả năng cạnh tranh tồn tại của Việt Nam dần trở nên lớn hơn, mãnh liệt hơn.
Ðứng trước nhu cầu mới này, để có thể phát triển bền vững, xã hội và nền giáo dục của Việt Nam cần nhanh chóng vươn mình đáp ứng nhu cầu đào tạo ra những con người Việt Nam có đầy đủ sức khoẻ, đạo đức, đạo đức nghề nghiệp (hay có thể gọi là tác phong công nghiệp) và tay nghề vững chắc để có được đội ngũ/nhân lực đủ sức giải quyết công việc tại các nơi làm việc như: cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu và cơ sở sản xuất đại trà (nhà máy) hiện đại.
Ðể tạo được sức cạnh tranh quốc tế, trước tiên tại các cơ sở, cơ quan quản lý cần rà soát lại khả năng làm việc của từng cá nhân qua những đợt xét duyệt dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và cũng không có ngoại lệ với việc tuyển dụng cả trí thức Việt kiều và chuyên gia nước ngoài. Khi tuyển dụng chuyên gia, trí thức Việt kiều, Ủy ban Nhà nước về NVNONN nên đóng vai trò chính trong hướng dẫn và giới thiệu các chuyên gia Việt kiều, chuyên gia du học sinh/nghiên cứu sinh qua các thông báo tuyển dụng được công bố rộng rãi tới cộng đồng NVNONN.

Chúng ta cần nghiên cứu và mau chóng tiếp thu các chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài của các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Ðài Loan (Trung Quốc)… Họ không chỉ thu hút nhân tài kiều dân của họ, mà còn không có phân biệt nào đối với người nước ngoài, vì mục đích chính là đi tìm người tài để giải quyết công việc cho họ. Nếu ta có những chính sách tương tự như thế ắt sẽ tạo sức thu hút mạnh mời chào các nhân tài đến Việt Nam phục vụ.
Làm được như vậy, chúng ta sẽ tạo thêm sức đẩy mạnh hơn cho sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa nước nhà.

Nguồn:http://fad.danang.gov.vn