Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 27/05/2024 01:35

Một năm nhìn lại công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ làm đầu mối quan hệ và vận động các tổ chức và cá nhân người nước ngoài viện trợ từ thiện, nhân đạo và phát triển trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngoài nhiệm vụ trực tiếp vận động, hỗ trợ các đối tác là cá nhân, tổ chức nước ngoài triển khai các khoản viện trợ, Liên hiệp còn là cầu nối hỗ trợ giới thiệu, kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các đối tác phù hợp để các bên tiếp xúc, khảo sát nhu cầu vận động và khả năng hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết tháng 10/2020, giá trị giải ngân các dự án, phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho toàn Liên hiệp đạt hơn 4,3 tỷ đồng, giảm khá nhiều so với năm ngoái (giá trị giải ngân năm 2019 xấp xỉ 7 tỷ đồng); riêng Cơ quan thường trực Liên hiệp với vai trò là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã trực tiếp vận động, hỗ trợ một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các khoản viện trợ với giá trị tài trợ đạt hơn 772 triệu đồng, góp phần vào việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Liên hiệp còn kết nối, giới thiệu và hướng dẫn Quỹ Dariu Foundation (tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ) đi khảo sát một số trường tiểu học tại huyện Khánh Vĩnh và huyện Cam Lâm về nhu cầu cần tài trợ máy vi tính.

Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi về hoạt động tại địa phương đều được cấp giấy phép hoạt động, chấp hành đúng các quy định của địa phương. Thông qua các chương trình, dự án, hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai thực hiện tại Khánh Hòa, đặc biệt tại các huyện miền núi và các địa phương nghèo trong tỉnh đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực và hỗ trợ hiệu quả cho công tác cải thiện cuộc sống cho người dân các vùng dự án, khắc phục phần nào khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề xã hội, đã góp phần cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Đa số các chương trình, dự án triển khai của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tập trung ở các lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội, có quy mô vừa và nhỏ, các khoản viện trợ tuy phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp cận của các đối tác nhưng giá trị không lớn, vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Tuy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng để tìm kiếm, vận động nhưng chưa có nhiều tổ chức mới đến tài trợ. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là các tổ chức đã hoạt động nhiều năm nên các đối tác và cơ quan chức năng luôn duy trì tốt mối quan hệ, hợp tác, hỗ trợ thường xuyên cho các tổ chức này trong việc triển khai các hoạt động viện trợ tại tỉnh.

Hoạt động viện trợ của Hội Les amis de Nha Trang (tổ chức phi chính phủ Pháp)

So với những năm trước, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong năm 2020 gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, có thời điểm phải ngừng hoạt động do phải thực hiện việc phong tỏa xã hội; nhiều nhà tài trợ cũng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn viện trợ. Ngoài ra, quá trình triển khai các dự án, phi dựa án của một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì lý do đã hoàn thành nên ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hầu hết đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phi chính phủ nước ngoài tại các cơ quan, đơn vị đều là kiêm nhiệm, do đó bị chi phối nhiều bởi các hoạt động chuyên môn, bị động về thời gian, chưa được đào tạo chuyên sâu, vì vậy ít có kinh nghiệm, thực tiễn trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng như không có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham mưu cho lãnh đạo trong kỹ năng lập dự án và kêu gọi viện trợ…

Từ thực trạng trên, để tranh thủ nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày càng hiệu quả, cần có những giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới để huy động tối đa các nguồn vốn tài trợ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, vận động các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài ưu tiên viện trợ cho các huyện nghèo và khu vực miền núi (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh,…), ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng hệ thống giao thông,…

Hai là, đa dạng hóa các phương thức vận động: không chỉ dừng lại ở phương thức đi vận động trực tiếp mà áp dụng các phương thức khác như kêu gọi qua cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; thông qua các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể để phối hợp lồng ghép vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại các nước.

Ba là, tiếp tục tăng cường việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức cho cán bộ chuyên trách, bám sát vào Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025 nhằm xây dựng dự án cũng như tìm kiếm, gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng để kêu gọi viện trợ cho địa phương.

Tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực, trong đó có nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu quả quan hệ đối tác là yêu cầu không thể thiếu trong chương trình hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn là kênh quan trọng trên mặt trận đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện chủ trương “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước”, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Thanh Lâm