Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 22:55

Mở rộng, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả của nền đối ngoại toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2013 -2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, sự ủng hộ tích cực của Bộ Ngoại giao. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã dự và phát biểu tại Đại hội. Chúng tôi xin đăng toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại Đại hội (ảnh: Tuấn Việt)

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương,

Thưa các quý vị đại biểu, các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn.

Hôm nay tôi rất vinh dự thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tôi xin thay mặt Bộ Ngoại giao nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Liên hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 và xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI cảu Liên hiệp diễn ra trong giai đoạn có ý nghĩa quan trọng của đất nước khi chúng ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng. Các nước vẫn có nhu cầu đối thoại, hợp tác với nhau để xử lý những thách thức đặt ra với khu vực và toàn cầu, giải quyết các khác biệt, bất đồng; chủ nghĩa đa phương và các liên kết kinh tế vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ. Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế trên thế giới.

Trong bối cảnh trên, công tác đối ngoại thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trở thành điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước, góp phần củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ  các nguồn lực cho phát triển, nâng cao vị thế quốc tế của nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trộng đã chỉ rõ trong phát biểu tại Phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 tháng 10 vừa qua: “hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày càng sâu rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế”.

Có được những thành tựu chung đó là nhờ sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn của: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại nhân dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm nòng cốt, đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phát huy mạnh mẽ vai trò quan trọng của mình trong việc tạo nền tảng gắn kết giữa nhân dân ta với nhân dân các nước: (i) góp phần đưa vào chiều sâu, thực chất quan hệ với các nước láng giềng có chung biên giới, các đối tác chiến lược toàn diện của ta; (ii) tăng cường sự hiểu biết và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước đối với công cuộc xây dựng và phát triển cả đất nước ta cũng như đường lối đối ngoại của ta; (iii) tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước. Chúng tôi chân thành cảm ơn Liên hiệp đã sát cánh cùng Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa Đại hội,

Nhìn vào xu hướng thế giới trong thế kỷ 21, những chuyển biến trong tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua và nhu cầu phát triển ngày càng cao của sự nghiệp xây dưng và phát triển đất nước hiện nay, đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng, thực sự trở thành cầu nối của nhân dân các nước.

Chúng tôi đánh giá cao và ủng hộ vai trò nòng cốt của Liên hiệp trong triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần của Chỉ thị 38 CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và tích cực thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp theo chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ 5 năm tới là “đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Để phát huy sức mạnh của nền đối ngoại toàn diện, Bộ Ngoại giao mong muốn phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp và các cơ quan liên quan nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần đắc lực vào việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất mà Đảng ta đã xác định là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài để tập trung phát triển đất nước. Cụ thể là:

Thứ nhất, trên cơ sở quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cần tiếp tục khai thác tốt hơn những thế mạnh của đối ngoại nhân dân, phát huy khả năng tạo nền tảng sâu rộng, bền chặt giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, để tiếp tục đưa quan hệ giữa nước ta với các nước ngày càng sâu sắc, thực chất.

Thứ hai, phối hợp, triển khai Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Theo đó, Liên hiệp chủ động, tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc, nhất là trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhận trọng trách kép là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa cách tiếp cận nhằm tăng cường hợp tác và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các viện trợ phi chính phủ, phục vụ thiết thực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và đặc biệt là các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp tìm kiếm, kết nối các nguồn lực nước ngoài phục vụ mục tiêu này.

Thứ tư, tiếp tục phối hợp tham gia công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Theo đó, cần không ngừng đổi mới, cải tiến hơn nữa hình thức, nội dung công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, huy động sự tham gia của kiều bào ta vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa toàn thể Đại hội,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đối ngoại là sự nghiệp của toàn dân. Chúng ta tin tưởng rằng, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn của đối ngoại Việt Nam, huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đối ngoại nước nhà trong nhiệm kỳ tới.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quý vị dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: http://vufo.org.vn/Mo-rong-lam-sau-sac-hon-va-nang-cao-hieu-qua-cua-nen-doi-ngoai-toan-dien-42-4684.html?lang=vn